Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL460 Toksikoloji Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Günümüzde doğada varolan kirlilik sorunlarının tam olarak anlaşılması, yaşayan organizmalara kirleticilerin hücresel, fizyolojik ve moleküler düzeylerde etkileri ortaya konulacaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 Kirleticilerin organizmalar üzerinde hücresel, fizyolojik ve moleküler seviyedeki etkilerini karşılaştırabilir
2 Kirleticilerin etki mekanizmalarını bilir
3 Doğadaki kirlilik problemlerinin anlar
4 Kirlilik stresi altındaki farklı ekosistemlerin değişimlerini açıklar
5 Kirliliğin organizmalar üzerindeki etkilerini açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toksikolojinin temel prensipleri, kirleticilerin sınıflandırılması, toksik maddelerin etki mekanizmaları, sistem toksikolojisi, in vivo ve in vitro toksikoloji, çevre toksikolojisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Toksikoloji ve zehirler hakkında genel bilgiler
2 Toksik maddelerin vücuda giriş yolları
3 Toksik maddelerin etki mekanizmaları
4 Özel toksik etkiler
5 Sistemik toksikoloji
6 Toksisite araştırma yöntemleri
7 Akut ve kronik toksisite
8 Vize sınavı
9 Pestisitler ve etkileri
10 Toksik metaller ve etkileri
11 Havadaki toksik maddeler ve etkileri
12 Sudaki toksik maddeler ve etkileri
13 In vitro toksikoloji
14 Kirlilik biyoizleme ölçüm prensipleri
15 Çevresel toksikoloji
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
N. Vural, Toksikoloji, 1984, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, gösterme (projeksiyon ile), soru –cevap, örnek olay incelemesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 12 24
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 15 30
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Diğer 2 22 44
Toplam 8 76 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13020033032302000
ÖÇ 23020023032302000
ÖÇ 33022023032302000
ÖÇ 43220023032302000
ÖÇ 53223333032301000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^