Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL486 Entomoloji Zorunlu 4 8 4
Dersin Amacı
Hayvanlar içinde en fazla tür sayısına sahip olan Insecta (Böcekler) sınıfının tanınması ve böceklerin ekolojik ve ekonomik önemlerinin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZAHİDE ULYA NURULLAHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Ekolojik denge için böcekleri koruma ve kullanma yollarının öğrenilmesi
2 Faydalı ve zararlı böceklerin tanınması
3 Böceklerin biyolojilerinin ve fizyolojilerinin öğrenilmesi
4 Böceklerin ekolojik ve ekonomik önemlerinin öğrenilmesi
5 Insecta sınıfının öneminin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Insecta sınıfına ait türlerin biyolojisi, anatomi ve fizyolojisi, sistematiği, ekolojik ve ekonomik önemleri, yararlı ve zararlı türler ile mücadele yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Entomolojinin tanımı
2 Insecta sınıfına yakın gruplar
3 Böceklerin ekolojik önemi
4 Böceklerin biyolojik ve ekonomik önemi
5 Böcek morfolojisi I
6 Böcek morfolojisi II
7 Böcek fizyolojisi I
8 Arasınav
9 Böcek fizyolojisi II
10 Böceklerde üreme ve gelişme
11 Böcek ekolojisi
12 Zararlı böcekler ve mücadele yöntemleri
13 Biyolojik kontrol
14 Böceklerin sınıflandırılması I
15 Böceklerin sınıflandırılması II
16 Böceklerin toplanması ve böcek koleksiyonu oluşturma
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kansu İ.A Genel Entomoloji. Sekinci baskı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999
Demirsoy A. Yaşamın Temel Kuralları- Entomoloji. Beşinci baskı, Meteksan AŞ, Ankara, 1997
Nation J.L. Insect Physiology and Biochemistry. CRC Press, Florida, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı, slayt gösterimi, beyin fırtınası, sorun çözme, soru-cevap tekniği
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 2 16 32
Diğer 1 20 20
Toplam 6 70 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12100000000011000
ÖÇ 22033000000300000
ÖÇ 32000333333012000
ÖÇ 42033000030333000
ÖÇ 52000000023303000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^