Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL229 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği I (Omurgasız) Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Omurgasızların genel özellikleri, Tek hücreliler, süngerler, knidliler, yassı kurtlar, yuvarlak kurtlar, rotiferler, halkalı kurtlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar, derisi dikenlierin iskelet, kas, sindirim, solunum, boşaltım, üreme ve sinir sistemlerinin karşılaştırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. FİGEN ESİN KAYHAN
Öğrenme Çıktıları
1 Omurgasız hayvanların ekosistematikteki yerinin kavranması
2 Omurgasız türlerin organ sistemlerinin (dolaşım, solunum, beslenme, sinir, üreme vs.) kavranması
3 Omurgasız hayvanların temel morfolojik yapılarının organ sistemleri ile ilişkilerinin tanımlanması ve anlaşılması
4 Omurgasız hayvanların sistematikteki yerlerinin kavranması
5 Omurgasız türlerin genel morfolojik yapılarının kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Omurgasızların genel özellikleri,
Tek hücreliler,
süngerler,
knidliler,
yassı kurtlar,
yuvarlak kurtlar,
rotiferler,
halkalı kurtlar,
yumuşakçalar,
eklembacaklılar,
derisi dikenlierin iskelet, kas, sindirim, solunum, boşaltım, üreme ve sinir sistemlerinin karşılaştırılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tek hücrelilerin sistematikleri ve morfolojik özellikleri
2 Süngerlerin sistematikleri ve morfolojik özellikleri
3 Knidlilerin sistematikleri ve morfolojik özellikleri
4 Yassı kurtların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
5 Yuvarlak kurtların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
6 Rotiferlerin sistematikleri ve morfolojik özellikleri
7 Rotiferlerin sistematikleri ve morfolojik özellikleri
8 Halkalı kurtların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
9 Vize Haftası
10 Halkalı kurtların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
11 Eklembacaklıların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
12 Eklembacaklıların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
13 Yumuşakçaların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
14 Yumuşakçaların sistematikleri ve morfolojik özellikleri
15 Derisi dikenlilerin sistematikleri ve morfolojik özellikleri
16 Genel tekrar ve konu özetleri
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Animal physiology. Hill, Richard W. Sinauer Associates. 2004.
Eckert animal physiology: mechanisms and adaptations. Randall, David. New York : W.H. Freeman and Company, 2002.
Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi (S.Salman) 2004- Palme Yayıncılık, Ankara
Yaşamın Temel Kuralları (A. Demirsoy) 2003- Meteksan –Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders ve ek derslerin anlatımı, slayt gösterimi, belgesel gösterimi, sorun çözme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Toplam 8 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13121322111311000
ÖÇ 23122312111311000
ÖÇ 33131322112321000
ÖÇ 43211322112333000
ÖÇ 53211332123321000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^