Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL362 Hayvan Coğrafyası Zorunlu 3 6 3
Dersin Amacı
Hayvanların yeryüzünde yayılış alanlarını, bu alanların yapısını, önemini ve tarihçesini araştırmak. Kıtaların ve kara köprülerinin oluşumlarını inceleyerek bazı canlıların sadece belirli bölgelerde yaşamalarının nedenini bilmek. Bazı canlı gruplarının bulunması gereken yerde bulunmayışının dünyanın geçirdiği evrelerle ilişkilerini kurabilmek. Kuş göçleri gibi büyük olayların nedenlerini daha iyi kavrayabilmek ayrıca anlamsız gibi gözüken olayların belli bir nedene dayandığını izlemek ve Türkiye Faunasının kökeni ve jeolojik zamanlardaki durumu incelemek ve bilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZAHİDE ULYA NURULLAHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Hayvan göçleri hakkında bilgi edinir
2 Türkiye Faunasının kökeni ve jeolojik zamanlardaki durumunu kavrar
3 Bazı hayvan gruplarının farklı çevresel koşullara adaptasyonu ile dünyanın geçirdiği fazlar arasında ilişki kurar
4 Kıtaların ve kara köprülerinin oluşumlarını kavrayarak bazı canlıların neden sadece belli bölgelerde yaşadığını açıklar
5 Hayvanların yeryüzündeki yayılışlarını, zoocoğrafik alanların yapısını ve tarihçesini açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel dünya hayvan coğrafyası, Kıtalar ve oluşum süreçleri ve teorileri, hayvanların yayılış alanları, Türkiye faunası özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel Zoocoğrafya’nın tanıtımı, yaklaşımı ve sorunları.
2 Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması.
3 Hayvanların yayılışındaki önemli özellikler.
4 Omurgalıların ortaya çıkışı ve yayılışı.
5 Buzullaşmalar ve kara köprülerinin oluşumu.
6 Senozik’teki memeli hayvanlar.
7 Çalışma haftası
8 Vize haftası
9 Karaların zoocoğrafik bölgeleri I.
10 Karaların zoocoğrafik bölgeleri II.
11 Denizlerin zoocoğrafyası.
12 Hayvanların yaşamını ve yayılışını etkileyen faktörler.
13 Biyocoğrafik bölgeler ve hayvanları.
14 Hayvansal yayılmanın temel kuralları.
15 Türkiye zoocoğrafyası (Kara canlıları).
16 Türkiye zoocoğrafyası (Tatlısu ve deniz canlıları)
17 Final sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirsoy, A. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası. Meteksan, PK 105, Maltepe, Ankara, 1996.
Kocataş, A. Ekoloji, Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, 142. İzmir, 1992.
Özkan, Ö. Hayvan Coğrafyası, Alfa Aktüel, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders ve ek derslerin anlatımı, slayt gösterimi, belgesel gösterimi, beyin fırtınası, sorun çözme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Quiz00
Ödev Sunma00
Diğer Sınav00
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Diğer 1 15 15
Toplam 5 61 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13111000000011000
ÖÇ 21223102321000000
ÖÇ 31123232322300000
ÖÇ 41101333333222000
ÖÇ 51000000000033000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^