Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAT104 Matematik II Zorunlu 1 2 8
Dersin Amacı
Kimya ve daha sonraki çalışmalar için gerekli matematik bilgisini kazanma ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. HALİL İBRAHİM VAR
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrendiği konuların günlük yaşamda ki karşılığını algılar.
2 Bu uyum yapısı altında, analitik düşünme yeteneğini artırır.
3 Fonksiyon kavramı altında oluşturulan sistemler arasındaki uyumu kavrar.
4 Matematiğin temel olarak kullanıldığı sayı, vektör, matris ve fonksiyon gibi kavramların çeşitli sistemler oluşturabileceğini anlar.
5 Bu ders kapsamında, matematiğin sayılar üzerine kurulduğunu ve matematik sistemlerin ne işe yaradığını kavrar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Seriler: Kısmi toplamlar dizisi ve sonsuz serilerin yakınsaklığı ile ilgili teoremler, İntegral Testi, Mutlak yakınsaklık ve Mutlak yakınsaklık teoremleri ve uygulamaları, Taylor kalan teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi ve uygulamaları, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin integrasyonu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Seriler: Kısmi toplamlar dizisi ve sonsuz serilerin yakınsaklığı ile ilgili teoremler,
2 Pozitif Terimli seriler: Yakınsaklık teoremleri, Riemann serisi, Alterne seri testi ve uygulamalar,
3 İntegral Testi, Mutlak yakınsaklık ve Mutlak yakınsaklık teoremleri ve uygulamaları,
4 Tanzim kuralı, Serilerin Cauchy çarpımı ve serilerle ilgili genel uygulamalar,
5 Kuvvet Serileri, Kuvvet serilerinin yakınsaklığı ile ilgili teoremler, n.Kök Testi ve uygulamaları,
6 n.Dereceden Taylor polinomu, Birinci Kalan Teoremi ve uygulamaları,
7 Standart seriler, Taylor Teoremi, Lokal ekstramumlar için sınıflandırma teoremi ve uygulamaları,
8 Ara sınav
9 Taylor kalan teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi ve uygulamaları,
10 Riemann integrali, Riemann integrallenebilirlik, Düzgün süreklilik teoremi,
11 Riemann integralinin özellikleri ve integral alma teknikleri, Belirli integral ve uygulamaları,
12 İki veya daha fazla değişkenin fonksiyonu, Limitler ve ardaşık limitler, Süreklilik ve uygulamalar,
13 Kısmi türevler, Yüksek mertebeden kısmi türevler, Diferansiyel üzerine teoremler,
14 Bileşke foksiyonun türevi, Homojen fonksiyon ve Euler teoremi, Jakobiyen kullanarak ksmi türev,
15 Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin integrasyonu.
16 Sınav Haftası
17 Sınav Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finney Thomas, Calculus whit Analytic Geometry II, Addison-Wesley 1996,Beta
Haggarty Rod, Fundamentals of Mathematical Analysis, Addison-Wesley
Mendelson Elliott, Schaum's 3000 Solved Problems in Calculus, Mc Graw Hill
Özdeğer Abdülkadir, Analiz Problemleri II, Eğitim Yayınları
Spiegel M.R., Çözümlü Matematik Problemleri, Çağlayan Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma, Problem çözme, Problem çözme saatinde konuları tekrar tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Diğer 1 14 14
Toplam 13 140 210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10210020000211000
ÖÇ 20210020000111000
ÖÇ 31210020000111000
ÖÇ 40320020000111000
ÖÇ 52320020000211000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^