Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FZK104 Fizik II Zorunlu 1 2 7
Dersin Amacı
Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrencilere, açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Fiziğin deneysel gözlemlere dayalı bir bilim dalı olması sebebiyle, bu dersin kapsamında laboratuar çalışmalarıda yapılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ŞÖLEN BALCI
Öğr. Gör. ASİYE TOPYÜREK KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel konular hakkında gelişmeleri izleyecek ve kendilerini geliştirebileceklerdir. (PÇ 11,13)
2 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabileceklerdir.(PÇ 1,2,11,13)
3 Fiziğin diğer bilim dalları üzerindeki rolünü,önemini anlamış olacaklardır.(PÇ 1,2,11)
4 Standart laboratuar araçlarını kullanabileceklerdir.(PÇ4)
5 Deney ve sonuçları hakkında rapor yazabileceklerdir.(PÇ5)
6 Deney yapabilecekler,deney verilerini analiz edip, formüle edebileceklerdir.(PÇ6)
7 Analitik ve nümerik yöntemler kullanılarak elektrik ve manyetizma problemlerini çözebileceklerdir.(PÇ 9)
8 Elektriğin ve manyetizmanın temel konu, kavram ve prensipleri bileceklerdir.(PÇ 1,2)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Elektrik ve Manyetizmanın Temel Konu, Kavram ve Prensipleri. ( Coulomb Kanunu, Elektrik Alanlar, Elektrik Akısı, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli,Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu )
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Elektrik Alanı : Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Kanunu. Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi -II
2 Bir Nokta Yükün Elektik Alanı, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi. Laboratuvarda Kullanılacak Aletlerin Tanıtımı ve Sınıfın Gruplara Ayrılması
3 Elektrik Akısı, Gauss Kanunu, Gauss Kanununun Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması, Elektrostatik Dengedeki İletkenler. Ohm Kanunu ve Özdirenç Deneyi
4 Elektrik Potansiyeli: Potansiyel Farkı ve Elektrik Potansiyeli, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel Farkı, Nokta Yükün Elektrik Potansiyeli ve Potansiyel Enerji. Problem Çözme, Ödev Sunumu
5 Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektrik Potansiyel, Elektrik Potansiyelinden E' nin Elde Edilmesi, Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli. Ohmic Olmayan Direnç Deneyi
6 Sığa ve Dielektrik : Sığanın Tanımı, Sığanın Hesaplanması, Kondansatörlerin Bağlanması, Yüklü Kondansatörlerde Depolanan Enerji, Problem Çözme, Ödev Sunumu
7 Dielektrikli Kondansatörler, Bir Dış Elektrik Alandaki Elektrik Dipol. Problem çözümü. Bir İletkenin Direnci Nelere Bağlıdır Deneyi
8 Akım ve Direnç: Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Kanunu, Çeşitli İletkenlerin Özdirenci, Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model, Elektriksel Enerji ve Güç. Bir e.m.k. Kaynağının İç Direncinin Bulunması Deneyi
9 Ara Sınav
10 Doğru Akım Devreleri: Elektromotor Kuvvet, Seri ve Parelel Bağlı Dirençler, Kirchhoff Kuralları. Problem Çözme, Ödev Sunumu
11 RC Devreleri, Bir Kondansatörün Yüklenmesi, Bir Kondansatörün Boşaltılması ve bu süreçlerde akımın ve yükün zamana bağlı ifadelerinin türetilmesi. Kondansatörün Boşalması Deneyi
12 Magnetik Alanlar:Magnetik Alanın Tanımı ve Özellikleri, Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet, Düzgün Manyetik Alanda İçindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork Problem Çözme, Ödev Sunumu
13 Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçerisindeki Hareketi, Manyetik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi ile İlgili Uygulamalar. Seri ve Parelel Bağlı Dirençler Deneyi
14 Magnetik Alan Kaynaklarıı: Biot-Savart Kanunu, İki Parelel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet, Ampere Kanunu. Problem Çözme, Ödev Sunumu
15 Solenoidin Manyetik Alanı, Manyetik Akı,.Yerdeğiştirme Akımı ve Genelleştirilmiş Amper Kanunu. Wheatstone Köprüsü Deneyi
16 Sınava hazırlık Sınava Hazırlık
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fizik II , Fen ve Mühendislik için, SERWAY (Çeviri)
Fiziğin FiziğinTemelleri II , D. HALLIDAY and R. RESNICK
Laboratuar Deney Föyleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma, Problem çözme, Ev ödevleri, Laboratuar Çalışmaları,Grup çalışması,Dağıtılan notlar,Deney kitapçığı,
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Laboratuvar620
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Toplam 12 124 166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11200000000000000
ÖÇ 20000000020000000
ÖÇ 30000010000000000
ÖÇ 40000100000000000
ÖÇ 50002000000000000
ÖÇ 61200000000200000
ÖÇ 71200000000202000
ÖÇ 80000000000202000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^