Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FZK103 Fizik I Zorunlu 1 1 7
Dersin Amacı
Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrencilere, açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Fiziğin deneysel gözlemlere dayalı bir bilim dalı olması sebebiyle, bu dersin kapsamında laboratuar çalışmaları da yapılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ŞÖLEN BALCI
Öğr. Gör. ASİYE TOPYÜREK KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel konular hakkında gelişmeleri izleyecek ve kendilerini geliştirebileceklerdir. (PÇ 11, 13)
2 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabileceklerdir. (PÇ 1, 2, 11, 13)
3 Standart laboratuar araçlarını kullanabileceklerdir. (PÇ 4)
4 Deney ve sonuçları hakkında rapor yazabileceklerdir. (PÇ 5)
5 Deney yapabilecekler, deney verilerini analiz edip, formüle edebileceklerdir. (PÇ 6)
6 Analitik ve nümerik yöntemler kullanarak mekanik problemlerini çözebileceklerdir. (PÇ 9)
7 Mekaniğin temel konu, kavram ve prensipleri bileceklerdir.(PÇ 1, 2)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Mekaniğin Temel Konu, Kavram ve Prensipleri.(Ölçme ve Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Vektörler, Bir boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket,Hareket Kanunları, Dairesel hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, iş ve Enerji, Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentum ve Tork, )
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fizik I , Fen ve Mühendislik için, SERWAY
Fiziğin Temelleri I , D. HALLIDAY and R. RESNICK
Laboratuar Deney Föyleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma, Problem çözme, Ev ödevleri, ,Laboratuar Çalışmaları,Grup çalışması,Dağıtılan notlar,Deney kitapçığı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Laboratuvar620
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 28 28
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Toplam 11 124 166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11200000000000000
ÖÇ 20000000020000000
ÖÇ 30000010000000000
ÖÇ 40000100000000000
ÖÇ 50002000000000000
ÖÇ 61200000000202000
ÖÇ 70000000000202000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^