Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY212 Anorganik Kimya II Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Katı -kristalin maddelerin yapıları,özellikleri, kristal yapılarının aydınlatılması ve bazı B grubu elementleri hakkında bilgi verilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SÜLİN TAŞCIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Oksitler ve karışık oksitlerin özellikleri ve sınıflandırılmaları hakkında bilgi verir.(PÇ10)
2 Kristallerin dış görünüşü, ikizli oluşumu, polimorfizm, allotropi ve izomorfizm hakkında sözlü sunum yapar.(PÇ10)
3 Kristal sistemlerinin ve onlardan türeyen yapıların geometrik şekillerini çizer.(PÇ3)
4 Tanecikler arası etkileşim, bağ tipleri, moleküler/kovalent/iyonik/metalik kristaller,alaşımlar ve özellikleri hakkında sözlü sunum yapar.(PÇ10)
5 Katı tiplerini, kristal sistemleri ve genel özelliklerini tanımlar.(PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Tanecikler arası etkileşimler, bağ türleri ve özellikleri; Katı türleri. Kristal sistemleri. Tanımlar,yapılar,özellikler; Kristal türleri. Molekülsel kristaller. Kovalent kristaller; İyonik kristaller; Metalik kristaller, alaşımlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanecikler arası etkileşimler, bağ türleri ve özellikleri
2 Katı türleri. Kristal sistemleri. Tanımlar,yapılar,özellikler.
3 Özellikler(dış görünüş-habitüs-, yapı hataları).
4 Mineral örnekleriyle sistemler. Kübik, tetragonal kristaller
5 Mineral örnekleriyle sistemler. Kübik, tetragonal kristaller
6 Ortorombik, monoklinik kristaller
7 Triklinik, hekzagonal, trigonal kristaller
8 Arasınav
9 Triklinik, hekzagonal, trigonal kristaller
10 İkizlenme oluşumu ve özellikleri
11 Allotropi-polimorfizm-izomorfizm
12 Kristal türleri. Molekülsel kristaller. Kovalent kristaller
13 İyonik kristaller
14 Metalik kristaller, alaşımlar.
15 Oksitler ve karışık oksitlerin sınıflandırılması ve özellikleri
16 Sınava hazırlık
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları. S. Taşcıoğlu
Inorganic chemistry. Shriver-Atkins-Langford
Inorganic Chemistry.R.Heslop-P.Robinson
Inorganic Chemistry.T.Moeller
Modern Genel Anorganik Kimya.F.Baykut
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notlarındaki bilgiler ve şekiller tahtada açıklanmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav188
Ödev Sunma112
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 8 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 20000000003000000
ÖÇ 30020000000000000
ÖÇ 40000000003000000
ÖÇ 50000000003000000

^