Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY214 Anorganik Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
Anorganik madde sentezleri ve laboratuvar pratiklerinin öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SÜLİN TAŞCIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Denel çalışmalar için küreli değirmen kullanır.(PÇ4,PÇ13,PÇ5,PÇ6)
2 Sentez reaksiyonunun verim hesabını yapar.(PÇ5, PÇ6)
3 Kristallendirme işlemlerindeki bazı nem sorunlarını belirleyip ve hesaplar.(PÇ4,PÇ5,PÇ6)
4 Başlangıç maddelerinden sentezle pek çok anorganik madde üretir.(PÇ4,PÇ5,PÇ6)
5 Kimyasalları çalışanlar ve çevre için güvenli bir şekilde kullanır.(PÇ4)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bakır (II)oksit sentezi, verim hesabı; Birim çevirme ile ilgili problemlerin çözümü.Bazik Bizmut nitrat sentezi, verim hesabı; Baca gazı analizine dayanan hesaplamalara örnekler. Antimon zinober sentezi, verim hesabı; AlüminyumPotasyum Sülfat ve KromPotasyum Sülfat sentezleri, verim hesapları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Laboratuvar çalışmaları için gerekenlerin anlatılması(malzeme-dolap dağılımı vb.)
2 Bakır (II)oksit sentezi, verim hesabı
3 Birim çevirme ile ilgili problemlerin çözümü.Bazik Bizmut nitrat sentezi, verim hesabı
4 Sülyen sentezi, verim hesabı
5 Cıva Oksit(sarı) ve Kalay(II)iyodür sentezleri, verim hesapları
6 Sodyum ditiyonat ve kromoksihidrat sentezleri, verim hesapları
7 Demir(III)fosfat ve bazik Bakır karbonat sentezleri, verim hesapları
8 Arasınav
9 Baca gazı analizine dayanan hesaplamalara örnekler. Antimon zinober sentezi, verim hesabı
10 Potasyum heksasiyanokromat sentezi, verim hesabı
11 Gümüş(II)oksit ve Heksaammin Nikel(II)klorür sentezleri, verim hesapları
12 AlüminyumPotasyum Sülfat ve KromPotasyum Sülfat sentezleri, verim hesapları
13 Küreli değirmen
14 Krom(III)oksit sentezi, verim hesabı
15 Sodyum tiyosülfat ve KobaltCıva(II)Rodanür sentezleri,verim hesapları
16 Sınava hazırlık
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anorganik Kimya Laboratuvarı.Örnek preparatlar. S.Taşcıoğlu
Kimya Müh.Stokiometrisi. H.Gülensoy
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Madde sentezleri , kristalizasyon problemleri, gerekli analitik bilgiler ve toplu gösterimli uygulamalar birlikte verilmektedir.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 70 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10003000000000000
ÖÇ 20003310000000000
ÖÇ 30003310000000000
ÖÇ 40000310000000000
ÖÇ 50003310000002000

^