Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY215 Analitik Kimya I Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
Kimyagerlik öğreniminin temel gereksinimi olan analitik düşünme, kimyasal analizleri yapabilme, irdeleyebilme ve ürettiği bulgularla sonuca ulaşabilme yeteneği sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ADNAN AYDIN
Öğrenme Çıktıları
1 Çalışma hayatında sanayide veya resmi kurumlarda, lisans veya profesyonel okullarda (tıp, vb) veya öğretim elemanı veya yönetici olarak öğretim kurumlarında çalışabilir.(PÇ1)
2 Kimyasalların güvenli kullanımı için uygun prosedürleri ve düzenlemeleri uygular ve kullanması gerektiğinde uygun usulu takip edebilir. (PÇ5)
3 Kimyasal sorunları belirler, çözer ve araştırma yeni araştırma alanları keşfeder .(PÇ7)
4 Problem çözme, kritik düşünme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. (PÇ1)
5 Kimyasal deneylerin sonuçlarını tasarlayabilir ve analiz edebilir. (PÇ7)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kavramlar, Organik ve anorganik kalitatif ön analizler, çözeltilerin hazırlanması,laboratuvarda emniyet, depolama. Çözme ve çözünürleştirmeler, Anorganik kalitatif analiz. Çözeltilerde denge, Elektrolitler, Su, zayıf asid ve bazlara ait dengeler, asidlik/bazlık sabitleri. Çökeltiler, çözünürlük, çözünürlük çarpımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları: Prof. Dr. Adnan AYDIN Temel Analitik Kimya, Hüseyin Afşar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2009 Analitik Kimya , Daniel C. Harris, Tercüme Editör: Güler SOMER Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1994 Analitik Kimya Temelleri, D.A. Skoog, D.M.West, F.J.Holler, Saunders College Publ. Çeviri : Esma Kılıç F.Köseoğlu, Bilim Yayıncılık, 1999 Analitik Kimya Temel İlkeler Soruların Cevapları 1. Cilt, G.R.Kinsel, Çeviri: Esa Kılıç, Hamza Yılmaz, Bilim Yayınları, 2007 Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri, J. Miller, J. Miller, Çeviri: A. Uyanık, Gazi Üniv Vakfı, İlke yayınevi, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Slayt yansısı, gösterimler, karatahta notları ve tartışmayla desteklenmiş konu anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Diğer 1 12 12
Toplam 8 96 124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003000000000
ÖÇ 23000000000000000
ÖÇ 30000003000000000
ÖÇ 40000300000000000
ÖÇ 52030000000000000

^