Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY218 Analitik Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, maddelerin bileşimini kantitatif olarak aydınlatmak amacıyla kullanılan metodları öğrencilere öğretmek ve bu konudaki laboratuvar becerilerini geliştirmek için uygulamana yapma olanağı sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ECE KÖK YETİMOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Analitik donanımları kullanmak için yöntemler geliştirir. (PÇ1)
2 Kantitatif analiz denemelerini gerçekleştirmek için ileri yöntemleri kullanır. (PÇ7)
3 Kimyasal analizleri tasarlayıp oluşturarak gerçek yaşam problemlerini çözer. (PÇ1)
4 Kimyasal analizde yaygın olarak kullanılan birçok tekniği gerçekleştirir. (PÇ7)
5 Örnekleme, örnek hazırlama ve örnek hazırlama tekniklerini nitelendirir. (PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Titrasyon çözeltilerinin hazırlanması Nötralizasyon titrasyonları Redoks titrasyonları Kompleksometrik titrasyonlar Gravimetirk tayinler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 VOLUMETRİYE GİRİŞ: TİTRASYON ÇÖZELTİLERİNİN HAZIRLANMASI.
2 VOLUMETRİYE GİRİŞ: TİTRASYON ÇÖZELTİLERİNİN HAZIRLANMASI.
3 NÖTRALİZASYON TİTRASYONLARI: OH- ve CO32- Karışımının Titrasyonu
4 NÖTRALİZASYON TİTRASYONLARI: OH- ve CO32- Karışımının Titrasyonu
5 NÖTRALİZASYON TİTRASYONLARI: Kjeldahl metodu ile azot tayini
6 REDOKS TİTRASYONLARI: Cr6+ titrasyonu
7 REDOKS TİTRASYONLARI: Cr6+ titrasyonu
8 Ara Sınav
9 REDOKS TİTRASYONLARI: Cu2+ Tayini
10 REDOKS TİTRASYONLARI: Cu2+ Tayini
11 REDOKS TİTRASYONLARI: Mn2+ Tayini
12 REDOKS TİTRASYONLARI: Mn2+ Tayini
13 KOMPLEKSOMETRİK TİTRASYONLAR: Ca2+ ve Mg2+ Tayini
14 GRAVİMETRİK TAYİNLER Ni2+ Tayini
15 GRAVİMETRİK TAYİNLER Mg2+ Tayini
16 Sınava Hazırlık
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Analitik Kimy a Temelleri -I ve II Skoog, West, Holler Çeviri Editörü: E. Kılıç ve F. Köseoğlu, Bilim Yayıncılık Kantitatif Analiz Laboratuvar föyü.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygulamalı deneyler, gösteri deneyleri ve sonuçların tartışılması ile desteklenmiş laboratuvar dersi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav190
Quiz410
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 14 56
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 12 12
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Quiz Hazırlığı 1 4 4
Ev Ödevi 1 4 4
Toplam 9 58 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 20000003000000000
ÖÇ 33000000000000000
ÖÇ 40000003000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^