Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY222 Fizikokimya Laboratuvarı II Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Fizikokimya Lab I, Fizikokimya Lab.II., kimyasal kinetik ve termodinamikle ilgili deneyler yapmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. YURDUN FIRAT
Öğrenme Çıktıları
1 Elektrokimyasal yöntemlerinin çeşitli uygulama alanlarını deneysel olarak gerçekleştirir ve yorumlar.(PÇ5)
2 Bir reaksiyonun kinetiğini deneysel olarak çalışarak sonuçlarını yorumlar.(PÇ5, PÇ6)
3 Bir grup içerisinde görev alarak laboratuar çalışması gerçekleştirir.(PÇ11)
4 Deneysel sonuçlarla ilgili gerekli hesaplamaları gerçekleştirerek ve yorumlayarak rapor halinde hazırlar(PÇ6)
5 Titrasyon, destilasyon, ekstraksiyon gibi analiz yöntemlerini yapar(PÇ5)
6 Fizikokimyasal ve elektrokimyasal ölçüm aletlerini kullanabilir. (PÇ4)
7 Genel laboratuar malzemelerini kullanabilir(PÇ4)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Etil asetat sabunlaşma reaksiyonunun hız sabiti, Benzen-aseton sisteminin hal diyagramı, Piller, Elektrolitik iletkenlik, Potansiyometrik titrasyon, Kataliz, Kondüktometrik Titrasyon, Su-fenol sistemi, Kaynama noktası yükselmesi ile molekül ağırlığı tayini, Ayrışma gerilimi ve potansiyometrik çökelme titrasyonu, Reaksiyon hız sabiti tayini, Kalorimetre sabiti Tayini
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Etil asetat sabunlaşma reaksiyonunun hız sabiti
2 Benzen-aseton sisteminin hal diyagramı
3 Piller
4 Elektrolitik iletkenlik
5 Potansiyometrik titrasyon
6 Kataliz
7 Kondüktometrik Titrasyon
8 Arasınav
9 Su-fenol sistemi
10 Kaynama noktası yükselmesi ile molekül ağırlığı tayini
11 Ayrışma gerilimi ve potansiyometrik çökelme titrasyonu
12 Reaksiyon hız sabiti tayini
13 Kalorimetre sabiti Tayini
14 Telafi
15 Telafi
16 Sınava hazırlık
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fizikokimya Laboratuar Kitapları.
Fizikokimya, Y. Sarıkaya
Physical Chemsitry, Gordon Barrow
Physical Chemsitry, J.W. Moore
Principles of Physical Chemistry, C.F. Prutton, S.H. Maron
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygulamalı ve gösteri deneyler gruplar halinde laboratuar içerisinde yapılır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Quiz1210
Ödev Sunma1210
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Quiz Hazırlığı 1 12 12
Ev Ödevi 1 12 12
Toplam 8 86 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10003000000000000
ÖÇ 20002000000000000
ÖÇ 30000200000000000
ÖÇ 40000030000000000
ÖÇ 50000000000200000
ÖÇ 60000230000000000
ÖÇ 70000200000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^