Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY312 Organik Kimya II Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Organik Kimya I dersinin ana teması yapı, özellikler ve etkinlik arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır. Bunu başarmak için, fonksiyonel grupların özelliklerini-reaksiyon mekanizmaları ile birleştirme yolu esas alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ÜMİT SALAN
Öğrenme Çıktıları
1 Deney tasarlama, yapma ve verileri analiz etme becerisi kazanabilir.(PÇ6)
2 Sentez yöntemlerini uygulamada kullanabilir(PÇ3)
3 Nükleofilik ve elektrofilik aromatik sübstitüsyonlarını yazabilir(PÇ1)
4 Alkoller, eterler, aromatik hidrokarbonlar, aldehit ve ketonları spektrumlarını değerlendirebilir(PÇ3)
5 Alkoller, eterler, aromatik hidrokarbonlar, aldehit ve ketonların sentezini ve reaksiyonlarını yazabilir(PÇ1)
6 Alkoller, eterler, aromatik hidrokarbonlar, aldehit ve ketonları isimlendirebilir ve isimden yapıyı çizebilir(PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
NMR spektroskopisi; Radikal Tepkimeleri; Alkoller; Eterler; Organometalik bileşikler; Aldehit ve ketonlar…
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 NMR spektroskopisi, kimyasal kayma ve etkileyen faktörler, spin-spin eşleşmesi,1H VE 13C NMR spektroskopisi
2 İki boyutlu (2D) NMR teknikleri, Kütle pektroskopisi
3 Radikal Tepkimeleri, Alkanların halojenlenme tepimeleri
4 Alkenlere radikalik katılma, alkenlerin radikalik polimerleşmesi
5 Alkoller, alkollerin özellikleri, sentezi, tepkimeleri
6 Alkollerin Tepkimeleri, alkollerin asit olarak davranışları
7 Eterler, sentezleri, tepkimeleri, epoksitler
8 Vize
9 Alkollerin karbonil bileşiklerinden sentezi, yükseltgenme-indirgenme
10 Organometalik bileşikler, koruyucu gruplar
11 Konjuge olmamış sistemler, konjuge dienlerin kararlılığı
12 Aromatik bileşikler, adlandırılması, Kekule yapısı, benzenin kararlılığı, Huckel kuralı, Elektrofilik aromatik substitusyon tepkimeleri
13 Alkilbenzenlein yan zincir reaksiyonları, nukleofilik yer değiştirme tepkimeleri, aromatik bileşiklerin indirgenmesi
14 Aldehit ve ketonlar, nukleofilik katılma reaksiyonları
15 Nükleofilik katılma reaksiyonları, aldehit ve ketonların yükseltgenmesi
16 Sınava Hazırlık
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J. Mc Murry, Organic Chemistry, Brooks/Cole Publishing
R. T. Morrison and R. N. Boyd, Organic Chemistry, Prentice Hall
R.J.Fessenden, J. S. Fessenden, M.W.Logue, Organik Kimya, 2001
T. W. G. Solomons, C. B. Fryhle, Organik Kimya, 7. Basımdan Çeviri , Literatür Yayıncılık, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Power point slayt yansısı, gösterimler, karatahta notları ve tartışmayla desteklenmiş konu anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 16 16
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Toplam 7 44 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 23000000000000000
ÖÇ 30030000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 50030000000000000
ÖÇ 60000030000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^