Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY319 Çevre Kirlenmesi ve Korunması Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Çevre kirlenmesi sanayi devriminden sonra insan hayatını etkileyen bir problem olmaya başlamıştır. Çevre kirlenmesi , İnsanlar tarafından üretilen atıkların havayı, suyu ve karaları kirletmesiyle oluşmuştur. Çevre kirliliği insan hayatı ve ekosistem üzerinde ölümcül etkileri vardır. Fakültemizde okuyan kimyager ve kimya öğretmenlerine çevre sorunlarına daha duyarlı yaklaşmaları ve varolan çevre bilinçlerinin de daha da olgunlaşması amacıyla bu ders verilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi GÜLER DARTAN
Öğrenme Çıktıları
1 Türkiye’nin önemli çevresel problemlerini sorgular ve çözüm önerileri getirir.(PÇ13)
2 Türkiye’nin çevre sorunları üzerinde nüfusun ve yerleşmenin etkisini açıklar. (PÇ10)
3 Çevre kirliliğinin enerji ile ilişkisini açıklar. (PÇ11)
4 Çevre kirliliğinin önlenmesi yöntemlerini kavrar ve açıklar. (PÇ6)
5 Çevre Korumanın önemini kavrar (PÇ12)
6 Başlıca Kirlilik çeşitlerini tanımlar ve açıklar.(PÇ3)
7 Çevre Sorunlarının önemini kavrar. (PÇ7)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Çevre Kirliliği ve Nedenleri
Çevre ve Ekosistem, Ekosistem Öğeleri, Ekosistemin İşlevleri
Madde Döngüsü, Su Döngüsü, Su Kaynakları
Deniz Kirliliği, Deniz Ortamı, Deniz Suyunun Özellikleri, Denizlerimizin Karakteristik Özellikleri
Denizler ve Okyanuslarda Karbondioksitin Depolanması
Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamında Meydana Getirdiği Kirlilikler
Tatlı Suların Çevresel Karakterleri, Durgun Su ve Akarsu Ekosistemlerinin Genel Özellikleri
Göl Kirliliği,Göllerde Tabakalaşma, Ötröfikasyon, Ötröfikasyon kriterleri
Kirleticilerin Tesirleri, Isı Kirlenmesi
Su Kalitesi veSu Kirletici Kaynakları
Hava Kirlenmesi ve kaynakları
Katı Atıklar ve Kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çevre Kirliliği ve Nedenleri
2 Çevre ve Ekosistem, Ekosistem Öğeleri, Ekosistemin İşlevleri
3 Madde Döngüsü, Su Döngüsü, Su Kaynakları
4 Deniz Kirliliği, Deniz Ortamı, Deniz Suyunun Özellikleri, Denizlerimizin Karakteristik Özellikleri
5 Denizler ve Okyanuslarda Karbondioksitin Depolanması
6 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamında Meydana Getirdiği Kirlilikler
7 Tatlı Suların Çevresel Karakterleri, Durgun Su ve Akarsu Ekosistemlerinin Genel Özellikleri
8 Ara Sınav
9 Göl Kirliliği,Göllerde Tabakalaşma, Ötröfikasyon, Ötröfikasyon kriterleri
10 Kirleticilerin Tesirleri, Isı Kirlenmesi
11 Elementlerin Biyolojik Çevrimi, Oksijen, Karbon, Azot ve Fosfor Döngüleri
12 Belli Başlı Su Kirleticileri ve Özellikleri
13 Su Kalitesi veSu Kirletici Kaynakları
14 Hava Kirlenmesi ve kaynakları
15 Katı Atıklar ve Kaynakları
16 Sınava Hazırlık
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU, Kubbealtı Neşriyat, 2004
Çevre Kirlenmesi ve Korunma, Prof. Dr. Adnan AYDIN, Prof. Dr. Fikret BAYKUT, Prof. Dr. Sacide BAYKUT, İst.,1987
Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Fikret BERKES, Mine KIŞLALIOĞLU, Remzi Kitabevi,1990
Küresel Isınma Etkileri ve Önlemleri, Turan KAYA, Ferman Yayınları, 2007
Su Kalitesi, Prof. Dr. Çağatay GÜLER, Ankara, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Power point slayt sunumları, gösterimler, karatahta notları, daha önce meydana gelmiş olaylar ile ilgili örnekler vererek konu anlatımı, güncel çevresel olayların araştırılması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Diğer 1 14 14
Toplam 7 84 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003000000000
ÖÇ 20030000000000000
ÖÇ 30000000000030000
ÖÇ 40000030000000000
ÖÇ 50000000000300000
ÖÇ 60000000003000000
ÖÇ 70000000000003000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^