Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY497 Bitirme Ödevi Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Öğrencilerin güncel bir araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve/veya deneysel uygulama yapmaları, konuyu ve bulgularını bilimsel yazım ve etik kurallarına uygun şekilde bitirme tezi halinde yazmaları, dinleyici topluluğuna seminer veya poster şeklinde sunmaları
Öğrenme Çıktıları
1 Ödevini sözlü veya poster olarak sunar (PÇ10)
2 Sunumunu planlar ve bilimsel formata ve etik kurallara uygun olarak yazar ve bastırır(PÇ9)
3 Bulgularını toparlar ve uygulanan araştırma yöntemlerini gösterir (PÇ13)
4 Uygun veri toplama ve veri analiz metodlarını seçer ve bunların uygunluklarını tartışır.(PÇ10)
5 Eğitim konuları kapsamında bir araştırma sorusunu tanımlar (PÇ9)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından öğretim üyesinin isteğine bağlı olarak teorik veya laboratuvar çalışması şeklinde öğrencilere verilen bir konu hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi tarama, elde edilen bu bilgilerin rapor haline getirilmesi ve basılı bir şekilde öğretim üyesine araştırmanın sunumunu kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ödev konusunun seçimi ve tartışılması
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Seçilen konunun ilgili literatür ışığında tartışılması
6 Seçilen konunun ilgili literatür ışığında tartışılması
7 Bilimsel rapor hazırlama yöntemleri
8 Rapor hazırlığını değerlendirme haftası
9 Rapor hazırlığını değerlendirme haftası
10 Bilimsel formatın belirlenmesi ve etik kuralların tartışılması
11 Rapor yazımı
12 ,Rapor yazımı
13 Rapor yazımı
14 Rapor teslimi
15 Sunumun planlanması ve tartışması
16 Sunum hazırlığı
17 Sunum hazırlığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kütüphane çalışması, on line kütüüphane hizmetleri ile erişimi olan web of science, science direct v.b gibi kaynaklar, araştırılan konu ile ilgili kitap, makale ve bildiriler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Öğretim üyelerince saptanan gün ve saatlerde öğrenciler ile bitirme konusu hakkında elde edilen veri ve bulguları tartışma, değerlendirme ve elde edilen bilgilerin ışığında öğrencileri yönlendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Proje 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 10 10
Seminer 1 2 2
Toplam 5 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000030000000
ÖÇ 20000000003000000
ÖÇ 30000000000003000
ÖÇ 40000000030000000
ÖÇ 50000000003000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^