Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CHEM1007 Basic Chemistry Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak
Öğrenme Çıktıları
1 katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir.
2 kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.
3 gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar.
4 elementlerin periyodik özellikleri ifade eder ve reaksiyon denklemlerini yazar.
5 atomun yapısının bilir ve modellerini açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve İndirgenme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Atom, Molekül ve İyonlar
2 Kimyasal Formüller ve Denklemler
3 Atomun Elektronik Yapısı
4 Kimyasal Bağlar
5 Periyodik Tablo ve Elementler
6 Gazlar
7 Sıvılar ve Katılar
8 Arasınav
9 Çözeltiler ve Çözünürlük
10 Kimyasal kinetik
11 Asit baz dengesi
12 İyonik Denge
13 2.Arasınav
14 Çözelti Reaksiyonları
15 Yükseltgenme ve İndirgenme
16 Final sınavı çalışması
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Brown, LeMay, Bursten, “Chemistry, The Central Science”. 12th Edition, 2011, Pearson.
Chang, R., Chemistry, Mc Graw Hill, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, Power point sunumları ile anlatım, Ödev verme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam 48 31 140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^