Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE2038 Systems Programming Zorunlu 2 4 7
Dersin Amacı
Assembly dili ile sistem programlamasını ve Linux işletim sisteminin temel konularını sistem programlama bakış açısı ile bilgisayar mühendisliği öğrencilerine göstermektir
Öğrenme Çıktıları
1 İşlemler ve bayraklar arasındaki ilişkiyi açıklar, bayrakların kullanımını bilir
2 Matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirecek assembly kodu yazar
3 Sabit disk üzerine nasıl veri yazıldığını ve tekrar okunduğunu bilir
4 Assembly programlama dili ile diğer yüksek programlama dilleri arasındaki adımları açıklar
5 IA32 Mikroişlemcinin temel parçalarını tanımlar
6 Linux İşletim Sistemini Kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sayı sistemleri. IA32 mimarisi ve Assembly dilinin ilkeleri. Assembly içinde veri transferleri ve prosedürler. Akış kontrolu. Disk organizasyonu. Linker ve Loader. Linux ortamına giriş. Disk ve hafıza analizi için kullanılan yazılımlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma ve dersin amaçları hakkında bilgi
2 Temel tanımlar ve bilgisayar ortamında veri gösterimi/saklanması
3 IA32 mimarisi
4 Assembly dersinin temelleri
5 Veri transferleri
6 Adresleme ve aritmetik işlemleri
7 Linker ve Loader
8 Prosedürler
9 Vize
10 Şartlı işlemler
11 Tamsayı aritmetiği
12 16-bit programlama
13 Disk yapısı ve işlemleri
14 FAT, NTFS ve EXTs disk sistemleri
15 Linux ve Unix işletim sistemlerinin temelleri
16 Linux ortamı ve "shell"
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
(1) Irvine, K.R. (2003) “Assembly Language for Intel-Based Computers”, 4th ed., Prentice Hall
(2) Garrels, M. (2008) "Introduction to Linux" http://tldp.org/LDP/intro-linux/intro-linux.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders Notları, Ders kitabı, Laboratuar Uygulamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma125
Laboratuvar1225
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Proje 1 30 30
Diğer 1 14 14
Toplam 74 79 170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^