Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ECON2003 Introduction to Economics Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Bu derste ekonomik kurumların ve politik uygulamalarının ekonomik teorilerine giriş anlatılacak. dersin büyük kısmı microekonomi ve makroekonomi olarak iki kısımda verilecektir
Öğrenme Çıktıları
1 Ekonomi haberlerini ve olayları takip edebilir
2 ekonomik sebepler ve insanlar üzerindeki etkilerini ifade edebilir
3 Teknik konularla ilgili basit ekonomik sorunları modelleyip ve çözmebilir.
4 ekonomi dili ve yaklaşımlarını kullanarak ekonomi ve kamu politikası konularında ve formülasyonla çözüm geliştirebilir.
5 temel ekonomik terminolojisini açıklayabilir ve uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonominin doğası; Arz ve Talep; Tüketici Teorisi; Üretici Teorisi; Rekabet; Faktör Piyasaları ve Gelir; Stratejik Davranışlar; Market Değerlendirmesi; Bilgi; Kamu malları; Vergi ve Sosyal Güvenlik; Devlet Teorileri; Finansal Piyasalar; İşsizlik, Enflasyon ve Para Politikası, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ekonominin doğası
2 Arz ve talep
3 Tüketici Teorisi
4 Üretici Teorisi
5 Rekabet Faktör Piyasaları ve Gelir
6 Stratejik Davranış
7 pazar gelişimi
8 vize çalışması
9 vize
10 Kamu malları
11 Vergi ve Sosyal Güvenlik
12 Devlet Teorileri
13 Finansal Piyasalar
14 İşsizlik
15 Enflasyon ve Para Politikası
16 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
17 Final Çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
McAfee, R. Preston (2005) Introduction to Economic Analysis. Self-Published, Pasadena, CA.
John Taylor, Economics, Houghton Mifflin Company, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Powerpoint slaytlar, video, sınıf tartışmaları kullanarak ders anlatımı.


Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma550
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam 21 33 92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^