Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MATH1002 Calculus II Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
MATH101 in Devamı olarak İntegral, Diziler, Seriler ve Vektörler hakkında bilgilerin aktarılıp mühendislik alanlarında kullanımı.
Öğrenme Çıktıları
1 Hız, İvme , İş problemlerini çözebilir.
2 Kısmi Türev ve Türevler ile işlemler yapabilir.
3 Uzayda Vektörler ve Analitik Geometriyi anlar ve bu konu içinde karşılaşacağı problemleri çözer.
4 Çok Katlı İntegralleri ve Alan problemlerini çözebilir.
5 Sonsuz Serileri tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sonsuz Seriler, Konik Kesitler, Parametrize Eğrilerr ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Analitik Geometri, Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler, Çok Katlı İntegraller, Vektör Alanlarında İntegrasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sonsuz Seriler
2 Sonsuz Seriler
3 Sonsuz Seriler
4 Konik Kesitler, Parametrik Eğriler ve Kutupsal Koordinatlar
5 Konik Kesitler, Parametrik Eğriler ve Kutupsal Koordinatlar
6 Uzayda Vektörler ve Analitik Geometri
7 Uzayda Vektörler ve Analitik Geometri
8 Ara Sınav
9 Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket
10 Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket
11 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler
12 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler
13 Çok Katlı İntegraller
14 Çok Katlı İntegraller
15 Vektör Alanlarında İntegraller
16 Final Sınavı Hazırlık
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Thomas' Calculus 12. Baskı izlenecek kitap, Ayrıca, önceki baskı ve/veya diğer Calculus kitapları da yardımcı olabilir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Konu anlatımı ve örnek soruların çözümleri. Beyaz tahta.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma250
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlanma 1 30 30
Toplam 58 62 153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^