Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MATH2059 Numerical Methods Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Dersin amacı doğruluk, hassasiyet ve kayan noktalı sayılar hakkında bilgi vermek ve lineer denklemler, lineer olmayan denklemler, eğri uydurma, inttegral ve türev alma konuları hakkında nümerik yöntemler göstermektir
Öğrenme Çıktıları
1 Nümerik yöntemlerle türev ve integral alabilme
2 İnterpolasyon yöntemiyle fonksiyonlara veya verilere polinom uydurabilme
3 Kök bulma yöntemiyle lineer olmayan denklemleri çözebilme
4 Hata analizi yapabilme ve hesaplardaki hatayı tahmin edebilme
5 Döğruluk, hassasiyet ve bilgisayar ortamında sayıların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
6 Diferansiyel denklemleri nümerik olarak çözebilme
7 Düşük kareler yöntemi ile eğri uydurabilme
8 Lineer denklem sistemlerini çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taylor polinomları, hata ve bilgisayar aritmetiği, kök bulma, interpolasyon ve tahmin, nümerik türev ve integral alma, lineer denklem sistemlerinin çözümü, eğri uydurma, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Taylor Polinomları
2 Hata ve bilgisayar aritmetiği
3 Hata ve bilgisayar aritmetiği
4 Kök bulma
5 Kök bulma
6 İnterpolasyon ve tahmin
7 Dönem içi sınavı
8 Nümerik türev ve integral alma
9 Nümerik türev ve integral alma
10 Lineer denklem sistemlerinin çözümü
11 Lineer denklem sistemlerinin çözümü
12 Eğri uydurma
13 Eğri uydurma
14 Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü
15 Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü
16 Çalışma Haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atkinson, K. E., Han, W., Elementary Numerical Analysis, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc. Numerical Methods for Engineers, 4th Ed., Steven C. Chapra and Raymond P. Canale, McGraw-Hill, 2002. Numerical Analysis, 3rd Ed., Melvin C. Maron and Robert J. Lopez, Wadsworth, Inc., 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik dersler, slayt şovları ve bilgisayar programları kullanarak yapılan uygulamalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma750
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 42 42
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Ev Ödevi 7 5 35
Toplam 10 71 101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^