Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PHYS1004 Physics Lab Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Temel deneylerle birlikte temel kuralları kullanarak elektriksel büyüklükleri ölçmeyi öğretmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Elektriğin fiziksel temelleri üzerine yorum yapabilecek
2 Devre elemanlarının temel prensiplerini öğrenecek
3 grup halinde ve tek başına deney yapabilme yeteneğini kazanacak
4 voltmetre, ampermetre, sinyal üreteci, güç kaynağı ve osiloskop gibi cihazları tanıyacak ve elektriksel ölçüm prensiplerini anlayacak
5 laboratuvar ölçüm yöntemlerini uygulamalı olarak tanıyacak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fizik kurallarını test etme ve doğrulama, Ohmik ve ohmik olmayan dirençlerin karakterizasyonunu araştırmak, paralel ve seri dirençlerin bağlanmasının gösterilimi, kapasitör boşaltma analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deney föyleri Fundamentals of Physics, 7th Edition by David Halliday, Univ. of Pittsburgh. ISBN: 978-0-471-21643-8 University Physics by H.D. Young and R.A. Freedman, vol.2, 12th Edition, Addison-Wesley (2004) Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics, Raymond A. Serway, Saunders College Publishing, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ödevler, Deneyler, deneylerle ilgili rapor hazırlanması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Laboratuvar770
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Toplam 30 13 52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^