Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE4000 Summer Practice II Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Staj dersleri ögrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemlemek, mesleki deneyimlerini arttırmak, mühendislik pratigi yapmak, çalısma kosulları, iş güvenliği ve iş yaşamını yerinde tanıyarak mezuniyet sonrasi bilinçli kariyer planı yapmalarına yardımcı olma amacını tasıyan mühendislik derecesi için yapılması zorunlu stajlardır
Öğrenme Çıktıları
1 Şirket hakkında yönetim ve imalatla ilgili güncel, uygun ve dogru bilgi toplayarak düzgün bir şekilde raporlamak.
2 Aktif katılım gerektiren görevlerde yer alabilmek.
3 Şirketin hizmet süreclerini anlamak ve öneriler getirebilmek.
4 Şiketin toplumdaki ve endüstrideki yerini anlamak, zayıf ve güçlü yanlarını çıkarabilmek
5 Şirketin kültürünü, teknoloji kullanımını, kalite yaklaşımını anlamak
6 Şiketin yönetim süreçlerini anlamak ve verimliliği ile ilişkilendirebilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Staj yapılacak kurumdaki faaliyetin Bilgisayar mühendisliği ile ilgisi olması esastır. Staj yapılacak kurumda en az bir Bilgisayar mühendisi olması gerekir.
Dersin İçeriği
Öğrenciler Bilgisayar mühendisliği ile ilgili firmalarda 6 hafta süreli staj yaparlar. Her öğrenci staj sonunda çalışmaları ile ilgili teknik bir rapor sunar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Şirkette olan biteni gözlemlemek ve çalışmaya katılmaya hazırlanmak.
2 Tam konsantrasyon ile çalışmaya devam etmek, Nihai raporu yazabilmek için not almak.
3 Tam konsantrasyon ile çalışmaya devam etmek, Nihai raporu yazabilmek için not almak.
4 Tam konsantrasyon ile çalışmaya devam etmek, Nihai raporu yazabilmek için not almak.
5 Tam konsantrasyon ile çalışmaya devam etmek, Nihai raporu yazabilmek için not almak.
6 Tam konsantrasyon ile çalışmaya devam etmek, Nihai raporu yazabilmek için not almak.
7 Nihai raporu hazırla ve değerlendirme formunu yöneticiye doldurt.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yaz stajından önce 1. Web sayfasındaki staj yönetmeliğini oku 2. Bölümde Yaz Stajı ile ilgili verilen seminere katıl ve sorularını sor 3. Staja başlamadan 3 hafta önce öğrenci işlerine sigorta işlemleri için haber ver.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Gözlem ve saha çalışmalarına katılım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 5 5
Alan Çalışması 30 2 60
Toplam 32 17 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^