Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE4097 Engineering Project I Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Bu ders son sınıf öğrencilerine girişimci olmaları için güç vermeyi, önceki derslerinde kazandıkları bilgiyi koordine etmelerini sağlamayı, danışmanlarının gözetiminde bilgisayar bilimleri ile ilgili onaylanmış bir araştırma konusunda orjinal bir inceleme yürütebilmelerini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsellik ve mühendislik prensiplerini dikkate alarak yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurar
2 Çeşitili derslerden öğrendiği bilgileri bağlı bir araştırma projesine entegre eder
3 Proje sonuçlarını raporlayıp sunar
4 Ucu açık mühendislik problemleriyle başa çıkar
5 Mühendis gözüyle yargılama yapmak için temel bilim ve mühendislik bilgisini uygular
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Danışmanın yönlendirmeleri altında özel bir projeye girmeyi ve Bilgisayar Mühendisliğindeki farklı derslerden edinilen bilgi ve becerileri uygulayarak pratikte iyi tanımlanmış bir mühendislik probleminin işlenmesi/çözümlenmesini kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bağımsız araştırma projesi için ana hatların oluşturulması
2 Gereksinimleri ve problemin zorluk seviyesinin tartışılması. İhtiyaç duyulan altyapının belirlenmesi
3 Öğrencinin incelenecek konu için araştırma yapması (I).
4 Öğrencinin incelenecek konu için araştırma yapması (II).
5 Öğrencinin seçilen konuyla ilgili literatür taraması yapması (I)
6 Öğrencinin seçilen konuyla ilgili literatür taraması yapması (II)
7 Öğrencinin seçilen konuyla ilgili literatür taraması yapması (III)
8 Ara Sınav Haftası
9 Öğrencinin proje raporunun giriş ve literatür araştırması kısımlarını yazması ve projenin planını hazırlaması
10 Seminerlere Katılım
11 Seminerlere Katılım
12 Seminerlere Katılım
13 Seminerlere Katılım
14 Seminerlere Katılım
15 Öğrencinin taslak raporunu teslim etmesi.
16 Dönem Sonu Sınavı çalışması
17 Dönem Sonu Sınavları Haftası, Proje Gelişim Raporu Hazırlanması ve Proje sunulması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
˝Tez Yazım Kuralları˝ Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Göztepe, Istanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Proje çalışmaları ve sunumları, Grup çalışmaları ve Seminerler.

Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje150
Diğer Sınav550
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje 1 50 50
Araştırma Sunumu 1 3 3
Seminer 5 2 10
Toplam 49 60 133
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^