Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE4098 Engineering Project II Zorunlu 4 8 8
Dersin Amacı
Bu ders her bir öğrencinin danışmanının gözetimi altında araştırma planı ve araştırma dökümanlarını tamamlamaları beklenen Mühendislik Projesi I, CSE 497, dersinin devamıdır.
Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsellik ve mühendislik prensiplerini dikkate alarak yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurar
2 Çeşitili derslerden öğrendiği bilgileri bağlı bir araştırma projesine entegre eder
3 Proje sonuçlarını raporlayıp sunar
4 Ucu açık mühendislik problemleriyle başa çıkar
5 Mühendis gözüyle yargılama yapmak için temel bilim ve mühendislik bilgisini uygular
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Danışmanın yönlendirmeleri altında özel bir projeye girmeyi ve Bilgisayar Mühendisliğindeki farklı derslerden edinilen bilgi ve becerileri uygulayarak pratikte iyi tanımlanmış bir mühendislik probleminin işlenmesi/çözümlenmesini kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Öğrenci Proje Üzerinde Çalışır
2 Seminere Katılır
3 Öğrenci Proje Üzerinde Çalışır
4 Seminere Katılır
5 Öğrenci Proje üzerinde çalışır
6 Seminere Katılır
7 Öğrenci Proje üzerinde çalışır
8 Ara Sınav Haftası
9 Seminere Katılır
10 Seminere Katılır
11 Öğrenci Proje Üzerinde Çalışır
12 Seminere Katılır
13 Öğrencinin Final Raporunun Taslağını Proje Danışmanına Gözden Geçirmesi İçin Teslim Etmesi
14 Öğrencinin Final Raporu Üzerindeki Değişiklikleri Yapar
15 Öğrenci Proje Sunumunu Hazırlar
16 Dönem Sonu Sınav Çalışması
17 Dönem Sonu Sınav Haftası, Öğrencinin final raporunu teslim eder ve projesinin sunumunu yapar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
˝Tez Yazım Kuralları˝ Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Göztepe, Istanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü anlatım, proje çalışmaları, sunumlar, grup çalışmaları ve seminerler.


Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje140
Diğer Sınav660
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması0100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 3 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Proje 1 50 50
Araştırma Sunumu 1 3 3
Seminer 6 3 18
Toplam 50 65 197
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^