Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TRD122 Türk Dili II Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek; Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek.; Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.; Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.; Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak.; Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.; Bilimsel,eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsel bir konuyu araştırır ve sunma becerisini arttırır.
2 Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar.
3 Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirir.
4 Sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar.
5 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; ilmi araştırma yöntemleri.
Konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân.
Dilekçe yazımı.
Tutanak, deneme.
Fıkra, makale, tenkit, tanıtma.
Mektup, hatırat.
Özgeçmiş, biyografi.
Seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk.
arasınav
Sınav kağıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma.
Tiyatro, masal, şiir.
Hikâye, roman.
Konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma.
İlmî araştırma yöntemleri: Kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma.
Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği:dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. Bibliyografya çeşitleri ve kuralları.
Dipnot kuralları.
Yılsonu sınavı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Yılsonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türk Dili Kitabı. Editör: Gülden Sağol Yüksekkaya. Duyap Yayıncılık.İstanbul, 2006.
Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
Yükseköğretim Kurulu (1990). Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Beyin Fırtınası.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 11 11
Final Sınavına Hazırlanma 1 11 11
Toplam 4 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^