Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MATH252 Vector Analysis Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında vektörel analizin temel kavramlarının öğrenilmesi ve mühendislik problemlerine uygulanması amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Gauss' ve Stokes' teoremlerinim anlamı açıklayabilir ve bu teoremleri eğrisel ve akı integrallerini hesaplamak için kullanabilir
2 Verilen bir vektör alanının vektörel bir potansiyele sahip olup olmadığına karar verebilir ve basit hallerde hesaplayabilir
3 Verilen bir vektör alanının skaler bir potansiyele sahip olup olmadığına karar verebilir ve varsa hesaplayabilir
4 Eğrisel İntegralleri hesaplayabilir ve bu integrallerin hangi durumlarda yörüngeden bağımsız olduğunu söyler
5 Diverjans, vektör alanının rotasyonu ve skaler alandaki gradyan değişimleri açıklayabilir ve hesaplayabilir
6 Bu dersin sonunda öğrenciler farklı türde alanları, skaler ve vektörel alan olarak, ayırdedebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Düzlemde Vektörler, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çokdeğişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Katlı İntegraller, Vektör Alanlarında İntegral Hesabı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Düzlemde Vektörler
2 Düzlemde Vektörler
3 Uzayda Vektörler ve Hareket
4 Uzayda Vektörler ve Hareket
5 Uzayda Vektörler ve Hareket
6 Çokdeğişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
7 Çokdeğişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
8 Çokdeğişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri
9 Arasınav
10 Katlı İntegraller
11 Katlı İntegraller
12 Vektör Alanlarında İntegral Hesabı
13 Vektör Alanlarında İntegral Hesabı
14 Vektör Alanlarında İntegral Hesabı-Green's Theorem
15 Vektör Alanlarında İntegral Hesabı - Stokes Theorem
16 Final Sınavı Çalışması
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Thomas' Calculus Part II, RL Finney, M.D. Weir and F. R. Giordano 10th Ed. Addison Wesley, 2001.
Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig, E.,8th Ed. John Wiley & Sons, 1999.
Theory and Problems of Vector Analysis, Schaum's Outline Series, M. R.Spiegel, Mc Graw Hill
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım, Power Point Slaytları, Proje Çalışmaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Quiz Hazırlığı 14 1 14
Ev Ödevi 5 3 15
Proje 2 5 10
Toplam 52 33 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13210000000000000
ÖÇ 22310000000000000
ÖÇ 33321000000000000
ÖÇ 42321000000000000
ÖÇ 53311000000000000
ÖÇ 63311000000000000

^