Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME252 Dynamics Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Mühendislik dinamiği parçacıklar ve Katı cisimler için uygulanan kinematik temel ilkelerinin tam bir anlayış geliştirilmesi. Problem çözme ile ilgili uygulamalar yoluyla ve mühendislik senaryolara tasarım çözümleri oluşturulması, mühendislik dinamiği ilkelerinin entegre bir anlayış gösterimi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM SİNA KUSEYRİ
Dr. Öğr. Üyesi UĞUR TÜMERDEM
Öğrenme Çıktıları
1 Kütle noktası için enerji prensipleri ve momentum-impuls yaralanabilme
2 Bir kütle noktası modelleme davranışında Netwon Kanunları yararlanabilme
3 Çeşitli koordinat sistemlerinde recilinear ve eğrisel hareketler ve bir parçacığın kinematiği modeli belirleyebilmek
4 Birimleri gibi temel kavramlar, boyutlar, kütle, kuvvet ve ivme tanıyabilmek.
5 Kütle ile katı cisimlerin modellenmesi iş-enerji, momentum-impuls ve sanal çalışma prensipleri yararlanabilmek.
6 Kütle ile katı cismin hareket denklemleri geliştirebilmek.
7 Bağıl hareket ve Coriolis ivmesi düşünüldüğünde, rijit cisimlerin kinematik davranışını analiz edebilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Parçacıkların Doğrusal Hareket Kinematiği. Parçacık sistemlerinin Dinamiği. Rotasyon ve katı cisimlerin düzlemsel kinematiği. Katı cisimlerin düzlemsel dinamiği. Newton'un 2. hareket yasası. İş ve enerji prensipler. İtme ve momentum prensipleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 İtme ve momentum prensipleri.
17 Final Çalışması
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ENGINEERING MECHANICS- DYNAMICS
R.C HIBBELER
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek ve bu ödevler bir hafta sonra toplanacaktır. Ödev sorularından sınavlarda yararlanılabilir. Öğrencilerden öğretilen konuları daha iyi görselleştirebilmeleri icin bilgisayar simulasyonları yapmaları istenecektir.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Diğer 1 10 10
Toplam 10 101 143
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13330000000000000
ÖÇ 23330000000000000
ÖÇ 33330000000000000
ÖÇ 43110200000000000
ÖÇ 53330000000000000
ÖÇ 63330000000000000
ÖÇ 73330000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^