Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME263 Thermodynamics I Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
The objective of the course is to present a comprehensive and rigorous treatment of engineering thermodynamics from the classical viewpoint. This course provides the foundation for subsequent courses in thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer, and prepares students to use thermodynamics in professional practice.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. EBRU MANÇUHAN
Dr. Öğr. Üyesi CANDENİZ SEÇKİN
Öğrenme Çıktıları
1 Entropy and Entropy Balance
2 The Second Law of Thermodynamics
3 Mass and Energy Analysis of Control volumes (unsteady state case)
4 Energy Analysis of Closed Systems
5 Properties of Pure Substances
6 Energy, energy Transfer and General Energy Analysis
7 Introduction and basic concepts
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
The course aims to provide knowledge about: 1. thermodynamic systems and boundaries 2. the basic laws of thermodynamics including • conservation of mass • conservation of energy or first law • second law 3. various forms of energy including heat transfer and work 4. identifying various type of properties (e.g., extensive and intensive properties) 5. tables, equations and charts, in evaluation of thermodynamic properties 6. conservation of mass, first law, and second law in thermodynamic analysis of steady flow devices (e.g., turbines, pumps, compressors, heat exchangers, etc.) 7. method of problem solving in thermodynamics
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Introduction to Thermodynamics and Fundamental Concepts
2 Energy, Energy Transfer and General Energy Analysis - The First Law of Thermodynamics
3 Properties of Pure Substances
4 Properties of Pure Substances & Properties of ideal gas
5 Energy Analysis of Closed Systems
6 Energy Analysis of Closed Systems
7 Mass and Energy Analysis of Control Volumes (Steady-Flow Processes)
8 Midterm I
9 Mass and Energy Analysis of Control Volumes (Unsteady-Flow Processes)
10 The Second Law of Thermodynamics
11 The Second Law of Thermodynamics
12 Entropy
13 Midterm II
14 Entropy and Entropy Balance
15 Entropy and Entropy Balance
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Thermodynamics: An Engineering Approach. Yunus A. CENGEL and Michael A. BOLES, Mc Graw Hill (textbook) Fundamentals of Thermodynamics. SONNTAG, BORGNAKKE, VAN WYLEN, Wiley (ref.book)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Oral Lectures, Power Point Slides
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Toplam 59 30 120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13322320222200000
ÖÇ 23322320222200000
ÖÇ 33322320222200000
ÖÇ 43322320222200000
ÖÇ 53322320222200000
ÖÇ 63322320222200000
ÖÇ 73200000000000000

^