Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME271 Strength of Materials Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
The aim of this course is to give students a broad understanding of mechanical behaviours of materials under different loading conditions. The general stress-strain relations under different loading conditions will be given. With the aim of this course, students will be able to analyse the stress and strains in the engineering structures, and can estimate potential failure risks the engineering structure may undergo. Furthermore, with the contents of this course students will understand and utilise the general design principles engineering materials.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş. Gör. ESİN TARCAN
Prof.Dr. PAŞA YAYLA
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Solve problems involving the mechanical properties of materials under various types of loadings and calculate stresses and strains and material deformation.
10 Determine stress and strain in axially loaded structural members for uniform and nonuniform loading
11 Determine stress and strain in torsionally loaded structural members for uniform and nonuniform loading
12 Compute the principal normal stresses and maximum shear stresses
13 Draw the shear force and bending moment diagrams.
14 Determine the maximum shear and maximum bending moment for various types of beam loadings.
15 Compute stresses and strains in beams subjected to combined loadings
16 Determine beam deflection and find the equation of the deflection curve for various beam types and beam loadings for statically determinate and indeterminate beams.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Stress Strain Mechanical Properties of Materials Axial Load Torsion Bending Stress in Beams Shearing Stress in Beams Combined Loadings Stress Transformation Strain Transformation Design of Beams and Shafts Deflection of Beams and Shafts Buckling of Columns Energy Methods
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Stress & Strain
2 Mechanical Properties of Materials
3 Axial Loading
4 Torsion
5 Bending Stress in Beams
6 Shearing Stress in Beams
7 Midterm Exam
8 Combined Loadings
9 Stress Transformation
10 Strain Transformation
11 Design of Beams and Shafts
12 Deflection of Beams and Shafts
13 Buckling of Columns
14 Deflection of Beams and Shafts
15 Energy Methods
16 Study Week
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Mechanics of Materials, 9th Edition, Russell C. HIBBELER, Pearson, 2013 2) Cisimlerin Mukavemeti - Teori ve Çözümlü Problemler, 3. Baskı, Paşa YAYLA, Çağlayan Kitabevi, 2010 3) Cisimlerin Mukavemeti Problemleri, Paşa YAYLA, Şenol ŞAHİN, Murat MAKARACI, Çağlayan Kitabevi, 2005 4) Mechanics of Materials - An Integrated Learning System, Timothy A. PHILPOT, 2nd Edition, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Presentations, Homeworks, Quizzes
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 3 36
Uygulama/Pratik 4 8 32
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Toplam 33 40 135
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333310000000000
ÖÇ 23332310000000000
ÖÇ 33333310000000000
ÖÇ 43222210000000000
ÖÇ 53322210000000000
ÖÇ 62222210000000000
ÖÇ 72222210000000000
ÖÇ 82222210000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^