Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME314 Mechanisms Zorunlu 3 6 6
Dersin Amacı
Bu ders sonunda öğrenci mekanizmalari grafiksel olarak kurgulayabilecek, klasik mekanizma problemleri için grafik sentez teknikleri üretebilecek, mekanizmaları sayısal ve doğrusal yöntemler kullanarak analitik olarak tanımlayabilecek, mekanizmaların kinematik ve dinamik davranışlarını analitik ve sayısal olarak inceleyebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ERTURUL TAÇGIN
Araş. Gör. A. TEVFİK KIYICI
Öğrenme Çıktıları
1 Temel uygulamalar için kam mekanizmaları tasarlamak
2 Sınırlı çerçevede mekanizma sentezleme becerisi kazanmak
3 Grafik yöntem ve çeşitli analitik yaklaşımlar (karmaşık sayılar dahil) kullanılarak, 4 çubuk, 6 çubuk vb düzeyde bağlantılara sahip mekanizmaların kinematik davranışlarını tanımak
4 Serbestlik derecesi, kinematik çift, bağ elemanı, kinematik zincir, iletim açısı, ani dönme merkezi vb gibi temel mekanizma kavramlarının tanınması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mekanizma analizi ve sentezinde temel kavramlar, Mekanizmalarda eklemler, Rijit gövde ve eklemlerde serbestlik dereceleri, Kinematik zincirler, Mekanizmaların serbestlik dereceleri ve 2D / 3D mekanizmalarda Kutzbach ilişkileri, Grübler kriteri, Bazı istisnai durumlar, 4-bar mekanizmaları için Grashoff teoremleri, Couplar eğrileri, Robert-Chebyshev teoremi, Mekanizmalarda aktarma açıları, 4-çubuk mekanizmalarının sınır konumları, Klasik mekanik ile mekanizmaların kinematik analizi, Ani dönme merkezleri, Kennedy teoremi, Grafik teknik ve karmaşık sayılar yaklaşımları ile Mekanizmaların kinematik analizi, Freudenstain denklemi, Grafik teknik ve karmaşık sayılar yaklaşımları ile 4 çubuk mekanismasında Alt sentezi, Cam mekanizmaları, Grafik ve analitik teknikleri kullanarak kam profillerinin kinematik tasarımı, Mekanizma Dinamiğine giriş.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fundamental concepts and scope of machine theory and that of this course
2 Degree of freedom (DOF) for points, bodies and pairs in 2D and 3D; Kinematic chains of planar chanisms
3 DOF of Mechanisms, Kutzbach Relation and Grübler Criterion for mobility and DOF of mechanisms
4 Some constraints and exceptional cases for existence of 4-bar mechanisms
5 Grasshoff theorem; Couplar curves; Robert-Chebyshev theorem
6 Transmission angles; Analysis of mechanisms using vectors
7 Relative motion, Instantaneous centres (Poles); Aranhold-Kennedy theorem; Determination of poles of linkages
8 Graphical analysis of mechanisms–Orthogonal velocities,Velocity Analysis; Velocity polygon
9 Graphical analysis of mechanisms-Acceleration Analysis
10 Complex number modelling of mechanisms
11 Freudenstain equation for 4-bar mechanism synthesis
12 Kinematic synthesis of 4-bar mechanisms using Alt’s transmission angle approach - both graphical and complex number techniques
13 CAM mechanisms - CAM layout, displacement diagram, motion curves
14 Designing cam mechanisms with and without transmission angle constraints
15 Grafik ve analitik teknikleri kullanarak kam profillerinin kinematik tasarımı
16 Mekanizma Dinamiğine giriş
17 Yılsonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Shigley U., Theory of Machines and Mechanisms, Mc.GrawHill. Cleghorn W.L., Mechanics of Machines, Oxford Univ. Press. Erdman A.G.&Sandor G.N., Mechanism Design, vol:1, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözel anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 22 22
Final Sınavına Hazırlanma 1 24 24
Quiz Hazırlığı 2 10 20
Toplam 46 62 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11300001000000000
ÖÇ 23302210000000000
ÖÇ 33333310000000000
ÖÇ 41132000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^