Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME361 Fluid Mechanics Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere akışkanların özelliklerini, akışkanlar statiği ve dinamiğini öğretebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. EMRE ALPMAN
Öğrenme Çıktıları
1 Katı cisimler üzerindeki laminer ve türbülanslı akışı analiz edebilme
2 Boru ve kanal içerisindeki laminer veya türbülanslı akışları analiz edebilme, sürtünmeden dolayı ve diğer kayıpları hesaplayabilme
3 Küçük skalalı model geometrisi için elde edilmiş verileri büyük skalalı geometrilere uyarlayabilme
4 Akışkanlar mekaniğindeki önemli boyutsuz parametreleri tanımlayabilme
5 Kontrol hacmi ve diferansiyel eleman yaklaşımları ile akışkanlar mekaniği problemlerini formule edebilme
6 Katı yüzeyler üzerindeki hidrostatik kuvvetleri ve yüzen veya batmış cisimler üzerindeki kaldırma kuvvetlerini hesaplayabilme
7 Akışkanların özelliklerini ve farklı akışkan türlerini bilebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş
2 Akışkanların özellikleri
3 Basınç ve akışkanların statiği
4 Basınç ve akışkanların statiği
5 Akışkanların kinematiği
6 Kütle, Bernoulli ve enerji denklemleri
7 Kütle, Bernoulli ve enerji denklemleri
8 Yarıyıl içi sınavı 1
9 Akış sistemlerinin momentum analizi
10 Boyutsal analiz ve modelleme
11 Boyutsal analiz ve modelleme
12 Boruların içerisindeki akış
13 Boruların içerisindeki akış
14 Akışkan akışının diferansiyel analizi
15 Cisimler üzerinde akış, sürükleme ve kaldırma kuvvetleri
16 Yarıyıl sonu sınavı
17 Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çengel. Y. A., Cimbala, J. M., Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, McGraw-Hill.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav283
Ödev Sunma717
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 7 7
Ev Ödevi 7 3 21
Toplam 38 25 118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11021100000000000
ÖÇ 23320000000000000
ÖÇ 33330200000000000
ÖÇ 43332300000000000
ÖÇ 53332300000000000
ÖÇ 63332200000000000
ÖÇ 73332300000000000

^