Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME371 Heat Transfer Zorunlu 3 6 6
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenci ısı ve kütle transferi içeren temel hesaplamaları yapabilecek. İletim, taşınım ve ışınım ile ısı transferi kavramları tanımlanacak ve ısı değiştirici tasarımı incelenecek. Çözüm tekniklerinde sayısal yöntemlere de başvurulacak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MUSTAFA YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Karmaşık sistemleri ve parçaları değerlendirmek için ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve termodinamiği gerektiği gibi birleştirmek
2 Laminer/tübülanslı, iç/dış, serbest/ kuvvetli konveksiyon problemleri ve çözümleri için lmodeller geliştirmr
3 Varsayımlar ve şartların tanımlanması ve değerlendirilmesine bağlı olarak multi-mode ısı transferi problemleri çözmek
4 Kondüksiyon, konveksiyon ve / veya radyasyon içeren ısı transferi problemlerinin formüle etmek için temel korunum denklemlerini kullanma
5 İletim denkleminin kartezyen, silindirik veya küresel koordinatlarda zaman bağlı ve / veya kararlı durumlar için uygulama
6 Isı transferi ile ilgili terminoloji ve fiziksel ilkelerin anlamlandırma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Isı Transferi Mekanizmaları, İletim, Konveksiyon, Radyasyon
Genel Isı İletimi Denklemi
Başlangıç ve Sınır Şartları
Sürekli Tek Boyutlu Isı İletimi Problemlerinin Çözümü
Sağlam, Değişken Termal İletkenlik Isı Üretimi
Silindir ve küre içinde Isı İletimi
Toplu Sistem Analizi
Yarı Sonsuz Katılarda Geçici İletim
Konveksiyon Temelleri
Dış Konveksiyon
Iç Konveksiyon
Doğal Konveksiyon
Radyasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Isı transferinin temelleri, ısı transfer mekanizmaları
2 Isı iletim denklemi ve başlangıç ve sınır koşulları
3 Sürekli Tek boyutlu iletim ısı transferi
4 Sürekli Tek boyutlu iletim ısı transferi
5 Isı iletiminde sayısal yöntemler
6 Zamana Bağlı Isı iletimi
7 Vize1: Isı iletimi
8 Taşınımın temelleri, sınır tabakaları
9 Boru akışlarındaki zorlanmış Taşınım
10 Doğal Taşınım
11 Doğal Taşınım
12 Işınım ısı transferi temelleri
13 Kara cisim Işınımı , Stefan-Boltzmann yasası
14 siyah ve gri yüzeyler arasında ışınım transferi
15 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Heat and Mass Transfer : A Practical Approach, Yunus A. Çengel, McGraw-Hill , 2006 Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Frank P. Incorpera, David P., Dewitt, John Wiley and Sons, 1996 Heat Transfer, Jack P. Holman, McGraw-Hill Book Comp., 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Presentations, Homeworks, Quizes
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Toplam 30 33 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13331200000000000
ÖÇ 22322100000000000
ÖÇ 33331200000000000
ÖÇ 42331100000000000
ÖÇ 53332200000000000
ÖÇ 63332300100000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^