Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME411 Experimental Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Son sınıf öğrencilerine bilgisayar destekli veri toplama ve ve kompleks deneylerle ilgili teorik bilgi ve laboratuvar deneyimi kazandırmak amaçlanmıştır. Problem çözme, muhakeme, veri kesinliği, hata ve belirsizlik analizinin önemi ve gerinme mastarı, basınç sensörleri, boyutsal metroloji araçları gibi deneysel ekipmanların kullanımı üzerinde durulmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, deneysel planlama, farklı enstrümantasyon ve seçimi hakkında bilgi sahibi olup, teorik derslerinden öğrendikleri bilgileri uygulayabilecek, deney tasarımı yapabilecek ve ölçümlerinin kalitesi ve kesinliği hakkında muhakeme yapabilecek bilgiye sahip olurlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ERKAN KAPLANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Deneysel tasarımını öğrenmek
2 Elektrik ve elektronik mühendisliğindeki potansiyel ve akım yasalarını gerektiğinde hatırlayabilme.
3 Yaygın kullanılan ölçüm ekipmanlarını kullanabilme.
4 Gerçek donanımlar kullanarak, deney tasarımı ve planı yapabilme.
5 Birden çok belirsizlikli terime ait hataları/belirsizlik yığılmasını hesaplayabilme.
6 Çok değişkenli veri kümeleri için eğrisel fonksiyon tanımlayabilme.
7 Tek değişkenli ve çift değişkenli veri kümelerinin istatistiksel analizini yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Veri analizi ve istatistik metotlar. Deney tasarım methotları. Hata analizi yöntemleri, Gerçek-zamanlı sistemler. Temel ölçme elemanları, Temel ölçme yöntemleri (Akış,Seviye,Basınç ve Sıcaklık)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Deney planlama ve dökümantsyonu için kılavuz
16 Deneysel sistemlerin genel tekrarı ve durum çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. J.P. Holman, Experimental Methods for Engineers, 6th Edition, McGraw­Hill, 1990
2. A.J. Wheeler and A.R. Ganji, Introduction to Engineering Experimentation, Prentice Hall, 1996
3. Fundamentals of Dimensional Metrology, R. H. Harlow, R. Thompson, C. Dodson, Delmar Cengage Learning, 2002
4.Douglas C. Montgomery "Design and Analysis of Experiments" Edition: 8th 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, ödevler, laboratuvar deneyleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 12 2 24
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 12 1 12
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Ev Ödevi 6 3 18
Proje 1 20 20
Toplam 59 45 130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13311210110100000
ÖÇ 22311210110100000
ÖÇ 33322320110100000
ÖÇ 42233322112200000
ÖÇ 51233310113100000
ÖÇ 61202110110100000
ÖÇ 70000020000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000

^