Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME498 Engineering Project II Zorunlu 4 8 8
Dersin Amacı
Edinilmiş teorik ve pratik bilgileri kullanarak bir kompleks bri makine mühendisliği projesi oluşturmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MUSTAFA YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Yaptığı çalışmayı etkili bir şekilde raporlayabilecek ve sunabilecek hale gelir.
2 Çeşitli makine mühendisliği sorunlarını çözebilecek hale gelir.
3 Etkili grup çalışmasını öğrenir.
4 Edindiği teorik ve pratik bilgileri kullanarak sorunlara çözüm üretmeyi öğrenir.
5 Makine mühendisliği proje süreci hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Öğrenciler öğretim üyelerinin belli konularda açmış olduğu projeleri seçerler.
- Öğrenciler projenin zorluk derecesine göre proje grupları oluşturabilirler.
- Öğrenciler almış oldukları projeleri, ilgili projenin öğretim üyesine haftalık ders saatleri içerisinde danışırlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Determine the Topic
2 Determine the Parameters
3 Supervise the Progress
4 Supervise the Progress
5 Supervise the Progress
6 Supervise the Progress
7 Supervise the Progress
8 Supervise the Progress
9 Supervise the Progress
10 Supervise the Progress
11 Supervise the Progress
12 Supervise the Progress
13 Final Supervision and Evaluation
14 Final Supervision and Evaluation
15 Student's Oral Presentation
16 Final raporu hazırlanma süreci.
17 Final raporunun teslimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D.G. Ullman, ”The Mechanical Design Process”, McGraw Hill, 1992
K.T. Ulrich, S.D. Eppinger, “Product Design and Development”, McGraw Hill, 1995
G.E. Dieter, “Engineering Design”2.ed.,McGraw Hill, 1991
J.E. Shigley, C. Mischke, “Standard Handbook of Machine Design”, McGraw Hill, 1986
H. Rothbart, “Mechanical Design and Systems Handbook”, 2.ed., McGraw Hill, 1985
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
-Grup çalışması
- Beyin fırtınası
- Teorik ve Pratik bilgiyi kullanabilme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 4 48
Uygulama/Pratik 12 4 48
Proje 1 30 30
Araştırma Sunumu 1 30 30
Alan Çalışması 12 4 48
Toplam 38 72 204
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12232000100000000
ÖÇ 23222100100000000
ÖÇ 30000031100000000
ÖÇ 42333300100000000
ÖÇ 50000013101000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^