Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 4 8 4
Dersin Amacı
Dersin amacı, İş hukukun temel prensipleri hakkında genel bilgiler vermektir.
Öğrenme Çıktıları
1 işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.
2 iş hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler.
3 mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.
4 iş hukukuna dair hukuki ihtilafları kavrayabilirler.
5 iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, iş sözleşmesi ve hukuki niteliği, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İş hukuku kavramı, tarihçesi, çalışma yaşamının örgütleri.
2 İş hukukunun özellikleri ve kaynakları.
3 İş hukukunun uygulama alanları.
4 İş hukukunun kapsamı ve İş sözleşmesinin unsurları.
5 İş sözleşmesinin tarafları ve yapılışı.
6 İş sözleşmesinin türleri ve geçersizliği.
7 İş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin borçları.
8 Arasınav
9 İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları.
10 İş sözleşmesinin sona ermesi.
11 İşçi ve işveren tarafından haklı fesih.
12 İş sözleşmenin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı.
13 Çalışma süreleri, dinlenme süreleri ve iş güvenliği.
14 Sendikalar, kuruluşu, organları, işleyişi, sendikaların faaliyetleri ve bunlardan yararlanma.
15 Sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.
16 Final sınavı çalışması
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demircioğlu, M., Centel, T. 2009; İş Hukuku, Beya Yayınevi, İstanbul
Tunçomağ, K./Centel, T. 2008; İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Power point sunumları, sınıf içi tartışma, gerçek örnekler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 7 12 84
Ara Sınav Hazırlık 2 4 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Toplam 10 19 95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000010100000
ÖÇ 20000000020200000
ÖÇ 30000000030200000
ÖÇ 40000000030200000
ÖÇ 50000000030200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^