Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MATH259 Numerical Methods Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Dersin amacı doğruluk, hassasiyet ve kayan noktalı sayılar hakkında bilgi vermek ve lineer denklemler, lineer olmayan denklemler, eğri uydurma, inttegral ve türev alma konuları hakkında nümerik yöntemler göstermektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. EMRE ALPMAN
Öğrenme Çıktıları
1 Diferansiyel denklemleri nümerik olarak çözebilme
2 Düşük kareler yöntemi ile eğri uydurabilme
3 Lineer denklem sistemlerini çözebilme
4 Nümerik yöntemlerle türev ve integral alabilme
5 İnterpolasyon yöntemiyle fonksiyonlara veya verilere polinom uydurabilme
6 Kök bulma yöntemiyle lineer olmayan denklemleri çözebilme
7 Hata analizi yapabilme ve hesaplardaki hatayı tahmin edebilme
8 Döğruluk, hassasiyet ve bilgisayar ortamında sayıların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taylor polinomları, hata ve bilgisayar aritmetiği, kök bulma, interpolasyon ve tahmin, nümerik türev ve integral alma, lineer denklem sistemlerinin çözümü, eğri uydurma, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atkinson, K. E., Han, W., Elementary Numerical Analysis, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
Numerical Methods for Engineers, 4th Ed., Steven C. Chapra and Raymond P. Canale, McGraw-Hill, 2002.
Numerical Analysis, 3rd Ed., Melvin C. Maron and Robert J. Lopez, Wadsworth, Inc., 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik dersler, slayt şovları ve bilgisayar programları kullanarak yapılan uygulamalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 42 42
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Ev Ödevi 6 5 30
Toplam 10 69 104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13202000000000000
ÖÇ 23202000000000000
ÖÇ 33202000000000000
ÖÇ 41202000000000000
ÖÇ 51102000000000000
ÖÇ 63202000000000000
ÖÇ 73202000000000000
ÖÇ 83202000000000000

^