Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MSE272 Introduction to Materials Science Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere genel olarak malzemelerin, özelde metaller, seramikler ve polimerlerin toplum üzerindeki etkisini göstermek ve malzemelerin işlenmesine genel bir bakış açısı sunmaktır. Ders ayrıca metalurji ve malzeme mühendisliğinde kullanılan genel terminolojinin öğretilmesinin yanı sıra malzemelerin üretim ve işlenmesiyle ilgili bilgilerin öğrencilere tanıtılmasını da amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. RECEP ARTIR
Öğrenme Çıktıları
1 Malzemelerin mukavemetinin nasıl daha artırılabileceği anlayışını sergileyecektir
2 Farklı malzemelerin üretim ve özelliklerini tanıyacaktır
3 Metalurji ve malzeme mühendisliği alanındaki bir konuda sunum hazırlama ve sunma becerisi geliştirecektir.
4 Farklı malzemelerin bağlarını ve yapılarını ve uygulama alanlarını anladığını sergileyebilecektir.
5 Metalurji ve malzeme mühendisliğinin değerini idrak edecektir
6 Metalurji ve malzeme mühendisliğinin önemini anlayacaktır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Medeniyet tarihinde malzemeler. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması: Metal, seramik ve polimerler, kompozitler, biyomateryaller ve elektronik malzemeler. Mühendislik malzemelerinin yapısı, kristal ve amorf malzemeler, tek ve çok fazlı malzemeler. Seramik, metalik ve polimerik malzemelerin üretim ve işleme prensiplerinden örnekler. Modern mühendislik malzemeleri uygulamaları ve özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final Sınavı çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
C. Newey and G Weaver, “Materials Principles and Practice”, Butterworths, 1990
Paul H. Wright “Introduction to Engineering” John Wiley&Sons, 1989
Peter A. Thrower, “Materials in Today’s World”, 2 nd Ed., McGraw Hill, New York, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
%25Tahtada anlatım, %75Power point sunumları, Laboratuar gezisi ve Fabrika ziyareti, ev ödevleri ve dönem projesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 5 5
Proje 1 30 30
Toplam 34 86 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13101000000000000
ÖÇ 22101000000000000
ÖÇ 32101000000000000
ÖÇ 43101000000000000
ÖÇ 53101000000000000
ÖÇ 62101000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^