Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
STAT254 Statistics for Engineers Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Dersin amacı Makine Mühendisliği öğrencilerini olasılık ve istatistiğin temel kavramlarıyla tanıştırmak; bu sayede mühendislik kariyerlerinde olasılık modelleri ve istatistik metodlarını kullanmalarında kolaylık sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi MAHMURE ÖVÜL ARIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Veri analizi için basit bir bilgisayar programından faydalanılması.
2 İlgili problemler için basit lineer regresyon modellerinin kurulması ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi
3 Temel hipotez testi kavramlarının bir ve iki anakütleden alınan sayısal veri üzerinde uygulanması;
4 Anakütle parametreleri için güven aralıklarının tanımlanması;
5 Çeşitli rassal kesikli ve sürekli durumlar için olasılık dağılım modelleri kurulması;
6 Olasılığın temel kavram ve kuralları ile koşullu olasılık kavramının uygulanması;
7 Ham verinin merkezsel eğilim ve varyasyon ölçüleri hesaplanarak analiz edilmesi;
8 Sayısal ve kategorik verinin grafik tekniklerle gösterilmesi;
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel olasılık ve istatistik kavramları, sayısal ve kategorik verinin sayısal ve grafik yöntemlerle analizi, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, tahmin yöntemleri, hipotez testleri ve regresyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Applied Statistics for Engineers and Scientists, by D. M. Levine, P. P. Ramsey and R. K. Smidt, Prentice Hall, 2001.

Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (6th Edition), by J. L. Duxbury, Addison Wesley, 2004.
Business Statistics a First Course (3rd Edition), by D. M. Levine, T. C. Krehbiel and M. L. Berenson, Prentice Hall, 2002.
Probability & Statistics for Engineers & Scientists (8th Edition), by R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers and K. Ye, Pearson Prentice Hall, 2007.
Introduction to Probability and Statistics (4th Edition), by J. S. Milton, J. C. Arnold, McGraw-Hill, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders Notları, Powerpoint Sunumlar, Alıştırmalar, Ödevler, Projeler.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 7 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam 32 41 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12310000000000000
ÖÇ 22210000000000000
ÖÇ 33310000000000000
ÖÇ 41120000000000000
ÖÇ 53310000000000000
ÖÇ 62220000000000000
ÖÇ 71310000000000000
ÖÇ 83320000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^