Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CHEM107 Basic Chemistry Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak
Öğrenme Çıktıları
1 katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir.
2 kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.
3 gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar.
4 elementlerin periyodik özellikleri ifade eder ve reaksiyon denklemlerini yazar.
5 atomun yapısının bilir ve modellerini açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve İndirgenme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Brown, LeMay, Bursten, “Chemistry, The Central Science”. 12th Edition, 2011, Pearson.
Chang, R., Chemistry, Mc Graw Hill, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, Power point sunumları ile anlatım, Ödev verme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam 48 31 140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13100100000000000
ÖÇ 23200200000000000
ÖÇ 32300200000000000
ÖÇ 43200200000000000
ÖÇ 53100100000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^