Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE123 Introduction to Computing Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere algoritma geliştirmeyi, program kurgulayabilmeyi ve mühendislik problemlerini bilgisayar programları ile çözebilmeyi öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Kendi programlarını geliştirmek için gereken Fortran program yazma kurallarını kullanabilir
2 Takım halinde çalışabilme, proje çalışmalarında kendini rahatça ifade edebilme ve program rapor ve belgelerini uygun bir şekilde yazma yeteneklerini gösterebilir
3 Yaratıcı ve problem çözme yeteneklerini gösterebilir.
4 Bir programı kurallara uygun olarak baştan sona tasarlayabilir ve altprogramlar kullanabilir
5 Üç temel kontrol yapısını; sıralama ,seçme ve tekararlama, kullanabilir ve bu yapıları kapsamlı porblemlerin çözümüne uygulayabilir
6 Bir problemin gereklerini inceyebilir, problemin çözüm taslağını oluşturabilir ve problemin gereklerini karşılayacak programı tasarlayabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilgisayar sistemleri, Donanım, Yazılım, Programlamaya giriş, Fortranın temel özellikleri, program tasarımı ve control yapıları, Temel Giriş / Çıkış işlemleri, Diziler, Altprogramlar, Dinamik diziler, Karakter değişkenler, İleri data tipleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Yarıyıl Sonu Sınavi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Stephen J. Chapman, Fortran 90/95 for Scientists and Engineers, Mc Graw-Hill. Capron, H. L., Johnson, J. A., Computers: Tools for an Information Age,” 8th Edition Prentice Hall. Uysal M., Uysal A., “Fortran 90,” Beta Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözel dersler, Laboratuvar Uygulamaları, Ödev ve projeler,
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 42 42
Quiz Hazırlığı 1 5 5
Ev Ödevi 1 5 5
Proje 1 20 20
Toplam 13 170 212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13322010100000000
ÖÇ 23312010000000000
ÖÇ 33322010000000000
ÖÇ 43323020000000000
ÖÇ 51102133010000000
ÖÇ 63321020000000000

^