Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ARZU MERYEM DEMİRKIRAN
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte gerçekleştirilen adli, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın çağdaşlaştırılması yönündeki reformların önemini açıklar.
2 Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yeni bir dönemin başladığını ve kongrelerin bu sürecin hızlanmasındaki etkisini açıklar.
3 Öğrenciler I. Dünya Savaşı'nda Osmanı İmparatorluğu'nun koşullarını ve konumunu açıklar.
4 Öğrenciler Türkiye ve Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri tarif eder.
5 Öğrenciler I. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa devletlerinin içinde bulundukları koşulları açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu ; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri ; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
Milli Mücadel cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim
Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Afetinan, A. (1977). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi: Ankara.
İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi. (2007). Ed. Cemil Öztürk: Ankara.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I ve II. (2000). Atatatürk Araştırma Merkezi: Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Diğer 1 10 10
Toplam 5 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000033010200000
ÖÇ 20000023010200000
ÖÇ 30000032010200000
ÖÇ 40000033010200000
ÖÇ 50000033010200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^