Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ARZU MERYEM DEMİRKIRAN
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler ulusçuluk, devletçilik, halkçılık, çağdaşlık ve devrimcilik prensiblerini açıklar.
2 Öğrenciler cumhuriyetçilik prensibini açıklar.
3 Öğrenciler Atatürk ilkelerini açıklar.
4 Öğrenciler Türk devrimlerinin nihai hedefini yorumlar
5 Öğrenciler Türk devrimlerinin niteliklerini açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti
Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Afetinan, A. (1977). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi: Ankara.
İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi. (2007). Ed. Cemil Öztürk: Ankara.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I ve II. (2000). Atatatürk Araştırma Merkezi: Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 6 6
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 5 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000033010200000
ÖÇ 20000033010200000
ÖÇ 30000033010200000
ÖÇ 40000033010200000
ÖÇ 50000033010200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^