Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MATH101 Calculus I Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
matematik analiz ve mühendislik için gerekli matematiksel kavram ve becerileri kazanabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş. Gör. Dr. ESİN BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi ORHAN ÇANAKÇI
Öğrenme Çıktıları
1 Matematik dilini doğru ve mantıklı bir şekilde kullanabilme.
2 Bir çok alanda matematiğin uygulamalarını göstererek matematiğin faydasını, gücünü ve estetiğini takdir etme.
3 Matematiksel model oluşturabilme.
4 Mesleki derslerine teorik temel oluşturma.
5 Matematik analiz yapabilme ve analitik düşünceye sahip olma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tek değişkenli fonksiyonlar ve grafikleri, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-"Thomas’ Calculus" Ross L. Finney, Maurice D. Weir, and Frank R. Giardono, 11th Edition
2-"Calculus" Stanley Grossman, Saunder College Publishing.
2-"Genel Matematik" Mustafa Balcı, Balcı Yayıncılık, Ankara, 1999.
3-"Matematik 5" Orhan Çanakçı, Karekök Yayıncılık, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Düz anlatım, Problem Çözme, Anlamlı öğrenme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Quiz Hazırlığı 1 5 5
Toplam 11 75 145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 23300000000000000
ÖÇ 33000000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^