Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PHYS101 Physics I Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin 1.Hareket dinamiğiyle ilişkili bir kuvvet sistemlerin çözümlenmesi 2. Bir nesneye uygulanan kuvvet sistemi göz önüne alınarak, yer değiştirme, hız ve nesnenin hareket ivmesi ile ilgili sorunların çözülmesi 3. Newton Hareket Yasalarını açıklama ve düzgün ivmelenmiş hareket içeren problemlerin analizlerine bunların uygulanması 4. Hareket prensiplerinin uygulanması ve bir düzlemde düzgün doğrusal, dairesel ve basit harmonik hareketli kontrollü deneylerin yürütülmesi 5.  Bir nesneye uygulanan kuvvetler sisteminde yapılan işin hesaplanması ve sistemdeki enerjinin bu sistemle ilişkilendirilmesi. 6.  Potansiyel ve kinetik enerji gibi başlıca enerji türleri arasında ayırım yapabilme ve sistemde veliren enerji çeşitleri arasında ilişki kurabilme 7.  Enerji, iş ve momentumun korunumunu içeren problemleri ve kontrollü deneyleri çözebilme davranışlarını kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş. Gör. HÜSEYİN YALTIRIK
Öğrenme Çıktıları
1 Fiziksel ve çevresel gerçekliği, çok çeşitli doğal fenomenler ve bunların birbirine bağlantılarının altında yatan temel fiziksel prinsiplerin nasıl olduğunu anladığını gösterir
2 Fiziğin temel prensipleri ve hareket, kuvvet, iş, enerji, momentum kavramlarını anlar.
3 Modelleme kullanımı, tahmin, alternatif gösterimleri ve orantısal akıl yürütme içeren etkili problem çözme becerilerini geliştirir.
4 Fiziksel evreni yöneten temel ilkeleri öğrenir.
5 Fizik problemlerinde nicel çözüm elde etmek için uygun matematiksel teknikleri ve kavramları kullanma yeteneğini gösterir.
6 Eleştirel düşünme ve fizik içeren durumları veya problemleri nitel olarak analiz etmek için uygun kavramları kullanma yeteneğini gösterir.
7 Matematiksel sonuçların fiziksel yorumunun araştırılması, fiziksel gerçekliğin açıklamasına uygun matematik uygulaması yapılması ve fiziksel yaklaşım ve fiziksel modelleme düşünce süreçlerine ilişkin bilgi kazanmasıyla eleştirel düşünme ve nicel beceriler oluşturur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
1. Hareket, birimler 2. 1 boyutlu hareket, kinematik 3. 2 boyutlu hareket, vektorler 4. Kuvvetler, Newton’un hareket kanunları 5. Newton kanunlarının uygulanması 6. Dairesel hareket, yer çekimi 7. Dönme hareketi 8. Denge 9. Momentum 10.Enerji, iş
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fiziğe ve Ölçmeye Giriş
2 Koordinat ve Referans Sistemleri, Vektörler ve Skalerler, Vektörlerin bazı özellikler
3 Ortalama Hız, Anlık Hız, İvme, Tek Boyutlu Sabit ivmeli Hareket, Cisimlerin Serbest Düşme Hareketi 
4 İki Boyutta Hareket, Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri, Atış Hareketi
5 Hareket Kanunları, Newton'un Birinci Yasası ve Eylemsizlik, Newton'un İkinci Yasas
6 Dairesel Hareket ve Newton Kanunu Diğer Uygulamaları ve Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
7 İş ve Enerji, Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş, İş ve Kinetik Enerji
8 Ara Sınav
9 Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
10 Doğrusal Momentum ve İtme, Doğrusal Momentumun Korunumu
11 Bir ve İki Boyutta Çarpışmalar, KütleMerkezi
12 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Açısal Hız ve Açısal İvme
13 Dönme Kinematiği, Sabit Açısal İvme ile Dönme Hareketi
14 Dönme Dinamiği, Tork, Katı Cismin Dönme Dinamiği
15 Katı Cisimlerin Dengesi ve Çekim Merkezi
16 Yıl Sonu Sınavı
17 Yıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Physics for Scientists and Engineers, by Raymond A. Serway and John W. Jewett, 6th ed,Brooks/Cole Pub Co, 2003. Fundamentals of Physics, by David Halliday, Robert Renick and Jearl Walker, 6th ed, Willey, 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, ödevler, hazırlık sınavları, proje
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Proje 1 10 10
Toplam 45 34 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13300000000000000
ÖÇ 23100000000000000
ÖÇ 33100000000000000
ÖÇ 42100000000000000
ÖÇ 53200000000000000
ÖÇ 61200000000000000
ÖÇ 72200000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^