Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PHYS103 Physics Lab Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
"Laboratuarın temel amacı öğrencilerin 1. Bazı temel fiziksel kavramların ve teorilerin anlaşılmasının kazanılması 2. Kullanılan cihazlarla ölçümün nasıl yapılabileceğinin ve ölçüm hatasının büyüklüğünün tam olarak öğrenilmesi 3. Mekanik fiziğinin deneylerle anlaşılması. Mekanik sistemlerin deneysel ve teorik sonuçları arasındaki farkın öğrenilmesi. 4. Verilerin hesaplamalarla ve fonksiyonel ilişkileri gösteren grafiklerle nasıl analiz yapılacağının öğrenilmesi 5. Mekanik sistemlerin deneysel ve teorik sonuçları arasındaki farkın öğrenilmesi 6. Elde edilen deneysel gözlemler ve sonuçların için nasıl rapor yazılacağının öğrenilmesi davranışlarına sahip olmasını sağlamaktır."
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş. Gör. HÜSEYİN YALTIRIK
Araş. Gör. MEHMET ŞAHBAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Deneyden sonuç çıkarmak ve onları belirlenmiş formatta rapor etmek.
2 Deney sonuçlarını tartışmak ve teorik sonuçlarla kıyaslamak
3 Deneysel verileri kullanarak grafik ve çizelgeleri çizmek ve diğer değerleri grafikten okumak
4 Hassas ölçümler yapmak için gerekli ve uygun verilerin bir deneyden elde edilmesi
5 Deney föyündeki talimatları takip ederek bir deneyi doğru bir şekilde yapmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kuvvetlerin dengesi, kuvvet hareket ilişkisi, sürtünme katsayısının bulunması ve salınım hareketleriyle ilgili deneyler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Physics Laboratory Experiments 7th by Wison
Physics Lab. With Computer Pasco Science Workshop Guide
Fundamentals of Physics, 7th Edition by David Halliday, Univ. of Pittsburgh. ISBN: 978-0-471-21643-8
University Physics by H.D. Young and R.A. Freedman, vol.2, 12th Edition, Addison-Wesley (2004)
Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics, Raymond A. Serway, Saunders College Publishing, 1990"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Mekanik Fizik Deneyleri, Ödevler, Proje
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 9 2 18
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 9 1 9
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 9 2 18
Ev Ödevi 4 1 4
Toplam 31 6 49
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000332000000000
ÖÇ 20000332000000000
ÖÇ 30000332000000000
ÖÇ 41110332000000000
ÖÇ 50000332000000000
ÖÇ 60000332000000000

^