Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL103 History and Methodology of Hadith Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Hadisin temel terimleri ve meselelerini öğretmek; hadis tarihinin gelişim safhalaları hakkında bilgilendirmek
Öğrenme Çıktıları
1 Güncel hadis tartışmaları hakkında kavramsal hazırlık yapar.
2 Hadis tarihi ile diğer islami disiplinlerin tarihi arasında ilişki kurar.
3 Temel hadis kaynaklarını kullanabilir
4 Hadis tarihinin gelişim seyrini öğrenir
5 Hadisin temel kavramlarını anlar ve doğru olarak kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Hadisin tanımı
2 Hadislerin yazılması
3 Hadislerin tedvini
4 Hadislerin tasnifi
5 Hadis ilimlerinin gelişimine zemin hazırlayan sebepler
6 Hadis ilimleri ve tanımları
7 Hadisleri bulma yolları
8 Çalışma haftası
9 Vize
10 Hadis rivayeti ve raviler
11 Ravide aranan şartlar
12 Ravi tenkidi
13 Rivayetlerin tasnifi
14 Hadis çeşitleri: Mütevatir, meşhur, ahad
15 Zayıf hadis
16 Hadis uydurmacılığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çakan, İ Lütfü, Hadis Usulü
A'zami, M. Muhammed, İlk Devir Hadis Edebiyatı
Ömeri, Ekrem Ziya, Hadis Tarihi
Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 50 50
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 50 50
Ev Ödevi 1 50 50
Toplam 3 150 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^