Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL107 The Life Of The Prophet Muhammad Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Siyer ve İslâm tarihçiliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, İslam’ın doğduğu ortam, İslâm öncesi Arap Yarımadası'nın dini, siyasi ve sosyo-kültürel tarihi; Hz. Muhammed’in peygamberlikten önceki hayatı, İslâm'ın Mekke ve Medine dönemleri, Hz. Muhammed döneminde idari, mali, sosyal ve kültürel yapı, Medine döneminde müşrikler, yahudiler ve hıristiyanlarla ilişkiler, Hz. Muhammed’in vefatı, şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu
Öğrenme Çıktıları
1 Hz. Peygamber'in şahsiyesiti hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur
2 İlk dönem İslam tarihini daha iyi anlar
3 Sosyal olayların tarihi arkaplanını değerlendirir
4 İslam öncesinde Arap yarımadasında sosyal durumu kavrar
5 İslam tarih yazıcılığının ortaya çıkışını ve gelişimini tanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İslam tarihine genel giriş
2 İslam tarihçiliği ve kaynakları
3 İslam öncesi Arap tarihi ve Cahiliye çağı
4 Hz. Muhammed’in Peygamber olarak gönderildiği ortam, Bedevî Araplar, Mekke ve Kâbe tarihi
5 Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önceki hayatı
6 Vahiy ve Mekke dönemi
7 Hicret ve Medine’de İslâm toplumunun oluşumu
8 Çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Medine döneminde Mekkeli müşrikler ile ilişkiler
11 Seriyye ve Gazveler
12 Yahudilerle ilişkiler
13 Hıristiyanlarla İlişkiler
14 Arap kabileleri ve bölgeleri ile ilişkiler, tanıtım faaliyetleri ve İslâm’ın yayılışı
15 Hz. Peygamberin hayatındaki ibadetler tarihi, Veda haccı ve hutbesi
16 Hz. Peygamberin şahsiyeti, ailesi, vefatı ve mirası
17 Çalışma haftası
18 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, trc. Salih Tuğ, I-II, İstanbul 1990.
2.İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı, Ankara 2001
3.Adem Apak, İslam Tarihi 1, İstanbul 2006
4.Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, I-V, trc. İsmail Yiğit ve arkadaşları, İstanbul 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^