Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL111 Basic Islamic Beliefs Zorunlu 1 1 3
Öğrenme Çıktıları
1
2
3 İslam inanç ilkeleri hakkında gündelik tecrübelerden hareketle yorumlar yapabilmeyi sağlamak
4 İslam inanç ilkelerini İslam dininin temel kaynaklarından hareketle öğrenciye göstermek.
5 İslam akaidinin genel ilkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İslâm'ın inanç esaslarının Kur'ânî temelleri, akaid ilminin tarihçesi, dinî hayatı etkileyen faktörler ve Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete iman olarak belirlenen temel iman esasları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Din Kavramı, Etimolojisi, Kaynağı
2 Dinin İşlevi, Özellikleri, İnsan için Önemi
3 Günümüzde yaşayan belli başlı dinler ve İlahî dinlerde ortak hedefler ve evrensel ilkeler
4 İman Nedir? İman Kavramı ve İmanın Unsurları a) Marifet; b) Tasdik; c) İkrâr; d) Amel
5 İman Esaslarına Giriş (Âmentü) Allaha iman
6 Allaha iman
7 Meleklere iman
8 Çalışma Haftası
9 Arasınav
10 Kitaplara İman
11 Peygamberlere iman
12 Peygamberlere iman
13 Ahirete İman
14 Ahirete İman
15 Kaza ve Kadere iman
16 İlahî dinlerde Ahlak ilkeleri: Evrensel Erdemler Düşüncede, Sözde ve Davranışta Doğruluk
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Ahmed Hamdi Akseki, İslâm, Ankara Nur yay. 2) İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları, İSAM, İstanbul 2010. 3) Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslam’da İnanç Esasları, Çamlıca Yay., İstanbul 2004. 4) Beyazîzâde, İmam Azam Ebû Hanife’nin İtikâdî Görüşleri (trc. İlyas Çelebi), İstanbul 1996. 5) Cafer Sadık Yaran, İslam'da Ahlak'ın Şartı Kaç, Elif Yayınları 6) Adil Bebek, Din ve Düşünce Açısından Dua, Rağbet Yayınları 7) Bekir Topaloğlu, Allah'ın Varlığı, s. 21-30, 129-179. 8) Salih Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İnsan yay. 9) TDV İslâm Ansiklopedisi: “Din”, IX, 312-328; “Akaid” II, 212-215; “Âmentü”, III, 28; “Allah”, II, 471-498, “Esmâ-i hüsnâ”, XI , 404-418; Muhammed, XXX, 446-448; Mucize, XXX, 350-352; “Dua”, IX, 529-539; “Günah”, XIV, 278-286; “Kebîre”, XXV, 163-164. “Ahlâk”, II, 1-14.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^