Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL104 Hadith I Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
Buhari’ye ait Sahih’in Kitabü’l-İman bölümü çerçevesinde öğrencilere hadis nosyonu kazandırmak, imanla ilgili hadisler arasında mukayeseler yaptırmak, belirli hadislerin incelenmesi ve ezberletilmesi suretiyle teorik hadis usulü kaidelerinin uygulatılması.
Öğrenme Çıktıları
1 Bireyin dinî yaşantısında hadisin yerini öğrenir.
2 Hadisleri toplumda bir arada yaşamaya katkısı olacak şekilde yorumlar.
3 Toplumsal ilişkilerde hadislerin rolünü tahlil etme kabiliyeti kazanır.
4 İman ve amel arasındaki ilişkiyi yorumlar
5 Öğrenci iman ve hadis arasındaki ilişkiyi öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin konusu, amacı, kaynakları
2 Buhari’nin Sahih’i
3 İman ve imanla ilgili meseleler
4 Doğrusözlülük, güvenilirlik ve iman arasındaki ilişki
5 Olgun imanın özellikleri
6 Müminlerin amel bakımından birbirlerine üstünlükleri
7 İman-amel, İslam-iman arasındaki ilişkiler
8 Çalışma haftası
9 Vize
10 Günah-iman ilişkisi
11 Günahlar arasındaki farklılıklar
12 Nifak alametleri
13 Amellerin niyetlere göre oluşu, imanla ilişkisi
14 İmanda artma ve eksilme
15 Sürekli günah işleme ve bunun imanla ilişkisi
16 Cibril hadisine göre iman-islam-ihsan ilişkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Second chapter from Sahih al-Bukhari "Kitab al-Iman"
Aşıkkutlu, Emin and Yücel Ahmet, Sahih-i Buhari'nin "İman Bölümü" üzerine şerh notları, unpublished
Aşıkkutlu, Emin, "Hicri III Asırda İmanla ilgili Yaklaşımlar ve Sahih'inin iman bölümü çerçevesinde Buhari'nin iman yaklaşımı" MÜİF Dergisi, 2000, 59-83
"Bukhari," and "el-Cami us-Sahih" and "İman" articles from DIA
Çakan, İ Lütfü, Hadis Edebiyatında İmanla İlgili Bölümlerin Muhteva Değerlendirilmesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Takrir
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 50 50
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 75 75
Toplam 2 125 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^