Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL201 Recitation of The Qur'an and Tajwid III Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı sure veya aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi.
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler, bazı aşr-ı şerifleri ezbere okur.
2 Öğrenciler Kur’ân’ın her yerini talim kurallarına göre okuma kabiliyeti kazanır.
3 Öğrenciler Kur’an harflerini doğru bir şekilde telaffuz etme yeteneğini elde eder.
4 Öğrenciler tecvid kurallarını Kur’an’ın her yerinde uygulayabilir.
5 Öğrenciler, Kur’ân’ı tecvid kurallarına göre okuma yeteneğini elde eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi ve bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ezber: Şuarâ 26/192-199. Yüzüne Okuma: Sâffât-1. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
2 Ezber: Abese 80/1-16. Yüzüne Okuma: Sâffât-2. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
3 Ezber: Tekvîr 81/15-29. Yüzüne Okuma: Sâffât-3. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
4 Ezber: Hâkka 69/38-52. Yüzüne Okuma: Sâffât-4. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
5 Ezber: Şûrâ 42/51-53. Yüzüne Okuma: Sâd-1. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
6 Ezber: Âl-i İmrân 3/7-9. Yüzüne Okuma: Sâd-2. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
7 Ezber: Kasas 28/85-88. Yüzüne Okuma: Kamer. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Ezber: Enfâl 8/1-4. Yüzüne Okuma: Hucurât. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
11 Ezber: Fâtır 35/29-32. Yüzüne Okuma: Kâf. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
12 Ezber: En'âm 6/155; Sâd 38/29. Yüzüne Okuma: Zâriyât. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
13 Ezber: Yûnus 10/57; İsrâ 17/82. Yüzüne Okuma: Tûr. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
14 Ezber: Bakara 2/1-5. Yüzüne Okuma: Muhammed-1. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
15 Ezber: Kıyâme 75/16-19; Hicr 15/9. Yüzüne Okuma: Muhammed-2. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
16 Ezber: İsrâ 17/9. Yüzüne Okuma: Cuma. Tecvîd: Uygulamalı tecvid tahlilleri.
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel, Nihat, Kıraat ve Tecvid Istılahları. Çollak, Fatih, Hafs Rivayetiyle Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraatı. Sarı, Mehmet Ali, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları. Karaçam, İsmail, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri. Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları. Temel, Nihat, Kısa Sureler sesli yayın (CD).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders takriri ve öğrencinin tilavetinin dinlenmesi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^